Domů

Ubytování pro veřejnost

Ubytování během školního roku:

Ve školním roce 2021/2022 vzhledem k naplněné kapacitě DM nenabízíme ubytování veřejnosti během školního roku.Ubytování pro účastníky letních hudebních kurzů a hudební dílny 2021 a jejich doprovod:

Zveřejňujeme ke stažení přihlášku ve dvou formátech. Současně upozorňujeme na povinnost se při ubytování prokázat platným dokladem v souvislosti s protiepidemickými opatřeními podle současně platných předpisů - aktuální informace ZDE.

vyplňovací (xls) PŘIHLÁŠKA pro mezinárodní hudební kurzy 2021

jen k tisku (pdf) PŘIHLÁŠKA pro mezinárodní hudební kurzy 2021