Domů

Témata maturitních odborných prací pro školní rok 2023/2024

V následujícím - 2. 4. 2024 aktualizovaném - seznamu jsou uvedena vybraná témata maturitních odborných prací pro školní rok 2023/2024 s přiděleným konzultantem a oponentem z řad pedagogů.

Všechny studenty vyzýváme, aby aktivně vyhledali svého konzultanta a seznámili ho se svojí představou o maturitní práci. Pokud nebudete práci konzultovat, připravíte se o názor a připomínky svého konzultanta. Jestliže konzultantovi pošlete k přečtení již hotovou práci těsně před odevzdáním, nemá to valný smysl a hlavně se potom nemůžete divit a zlobit, až uvidíte posudek.

Před zkontaktováním konzultanta byste měli mít o své práci jasnou představu a měli mít připravené (minimálně rozmyšlené) konkrétní podklady pro konzultování. Ostatně jasnou představu jste měli mít již od fáze výběru tématu! Nikdy nechoďte za konzultanty s otázkami typu "Co mám dělat?", "Jak mám postupovat?" apod. Vždy si nejprve důkladně připravte zamýšlenou osnovu práce, základní pracovní hypotézy a cíle v případě výzkumu, charakteristiku cílového produktu v případě produkčních prací apod. Primární role konzultanta je v tom, aby vaši práci usměrňoval, korigoval, případně přispěl podnětem či radou - nikoli aby vás tzv. "vedl za ruku" a říkal vám, co máte napsat, udělat, zjistit atd. Konzultant není ani korektor, aby vám celou práci opravoval po stránce pravopisné či stylistické. Práci zpracováváte vy - ne váš konzultant!!! Na druhou stranu je dobré pozorně konzultantovi naslouchat, snažit se jeho připomínky pochopit, nebrat je na lehkou váhu a pokud mají konkrétní povahu, tak je do práce zapracovat.

Ať Vás práce baví a výsledek se podaří!