Domů

Projektový den pro ZŠ - Zdravá výživa

V pátek 29. listopadu 2019 navštívili naši školu žáci 6. ročníku ZŠ Žižkova Turnov. V rámci projektu NAKAP absolvovali čtyři hodiny projektového vyučování na téma Zdravý životní styl. Naše vyučující ... předmětu Výchova ke zdraví si pro ně připravily aktivity spojené se zdravými stravovacími návyky, determinanty ovlivňujícími naše zdraví, funkcí trávicí soustavy, se složením produktů zdravé výživy a potravinovou pyramidou. Ve skupinkách žáci společně porovnávali složení a energetické hodnoty různých müsli tyčinek. Celé dopoledne zakončil popis lidského těla za pomoci anglické terminologie.

Organizátorky projektového dne Mgr. Ivana Hanzlová, Mgr. Kamila Panušková