Domů

Ubytování pro veřejnost

Ubytování během školního roku:

Ve školním roce 2021/2022 vzhledem k naplněné kapacitě DM nenabízíme ubytování veřejnosti během školního roku.