Domů

Ubytování pro veřejnost

Ubytování během školního roku:

Ve školním roce 20222/2023 vzhledem k naplněné kapacitě DM nenabízíme ubytování veřejnosti během školního roku.