Domů

SBÍRKA PRO MORAVU

AKTUALITA 30. 6. - SBÍRKA PRO MORAVU MOMENTÁLNĚ UKONČENA


Na Domově mládeže SZŠ Turnov (ulice 28. října 1872 - za budovou zdravotnické školy) bude od pondělí 28. 6. každý den od 8 hodin do 20 hodin otevřeno sběrné místo HUMANITÁRNÍ SBÍRKY ve prospěch spoluobčanů postižených tornádem.
Sběrné místo zřizuje místní skupina ČČK po domluvě s paní místostarostkou Mgr. Petrou Houšková, která má v gesci za město Turnov centralizovat veškeré aktivity dle pokynů krizového štábu.

Než se rozhodnete pomoci, získejte informace (co je v místě řádění tornáda nejvíc potřeba, co je vhodné sbírat) na webové stránce Turnova ZDE. Do sbírky mohou přispět všichni - nejenom žáci a pracovníci školy a DM, ale i veřejnost.

Děkujeme všem, kteří se zapojí.
Místní skupina ČČK s podporou vedení SZŠ.