Domů

PF 2023

Všem sociálním partnerům školy, spolupracujícím firmám, žákům, rodičům a pracovníkům školy přejeme příjemně strávené vánoční svátky v kruhu svých blízkých, v roce 2023 samozřejmě hlavně zdraví a také (klikni na PF).
Vedení SZŠ