Domů

Návštěva partnerské školy Berufsfachschule v Nieskách

(Exkurze proběhla s finanční podporou SRPŠ.)
V úterý 23. 4. jsme se se třídou 3. ZL v doprovodu vyučujících němčiny Mgr. Jitky Soukeníkové, Mgr. Romany Bílkové a třídní učitelky PhDr. Aleny Novotné vydali na cestu do Niesek, abychom navštívili naši německou partnerskou školu. Po milém přivítání nás pozvali dál, kde už pro nás bylo připravené občerstvení. Mohli jsme si nabídnout sladké pečivo, ovoce a zeleninu a samozřejmě nechyběla ani káva a čaj.
Po občerstvení jsme si poslechli prezentaci od žáků, dozvěděli jsme se o jejich studijním oboru a jak to u nich na škole chodí. Jelikož tato třída byla jiná než ta, která nás navštívila minulý rok, i my jsme s prezentací představili naši třídu a školu. Poté jsme se ve skupinkách vydali na prohlídku celého areálu, do kterého škola patří. Navštívili jsme hospic, domov důchodců i nemocnici. Na oběd nás pozvali do místní kafeterie, kde jsme si mohli vybrat ze tří jídel. Po krátké poobědové přestávce jsme se vydali do lesa na odpolední aktivitu, která byla opravdu zábavná. Byli jsme rozděleni do skupin, kde v každé skupině byla jedna paní učitelka, pár našich žáků a pár německých žáků. Chodili jsme po lese a na stanovištích jsme plnili různé úkoly. Zadání těchto úkolů bylo samozřejmě v němčině, což byl trošku oříšek, ale pomocí názorných ukázek a zjednodušení zadání od německých žáků jsme zvládli všechny úkoly splnit. Jedním z úkolů bylo zabalit vajíčko do různých materiálů, aby se nerozbilo, když s ním hodíme. Tato zabalená vajíčka si vzala každá skupina s sebou, a když se všechny skupiny nakonec shledaly, vyzkoušeli jsme, jak se nám podařilo tento úkol splnit. Hodem těchto našich výtvorů jsme zjistili, že jsme odvedli dobrou práci, protože všechna vajíčka zůstala celá. Na závěr jsme všichni za splněný úkol dostali odměnu a pomalu jsme se vraceli k autobusu, do kterého jsme nastupovali unavení, ale s dobrou náladou z pěkně stráveného dne.

Za třídu 3. ZL Klára Benešová