Domů

Charitativní sbírka – srdíčkový den „Život dětem“

V úterý 16. 4. 2024 se konala charitativní sbírka – jarní srdíčkový den 2024 „Život dětem“. Již od roku 2000 je posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou ... v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Tváří těchto „Srdíčkových dnů“ je malá Eminka. Letos sbírku pořádali žáci a žákyně první ročníku oborů masér ve zdravotnictví a sociální činnost - 1.MA-SČ. Žáci nabízeli za příspěvek různé drobné předměty s logem akce.

Peníze získané ze sbírky jsou určeny na pomoc handicapovaným dětem, které jsou odkázány na nepřetržitou domácí péči svých rodičů. Díky charitativní sbírce dochází k zakoupení různých kompenzačních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků. Finanční prostředky slouží také na úhradu rehabilitačních a ozdravných pobytů. Výtěžek je určen pro nemocnice, které potřebují pomoci se zakoupením přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení pro JIRP, kardiocentra a další oddělení, která pečují o nemocné děti. Dále také např. dětská zařízení, ke kterým patří dětské domovy, ústavy pro handicapované děti, ústavy sociální péče, kojenecké ústavy, dětské stacionáře.
Děkujeme všem dárcům, žákům za pomoc a účast na této charitativní sbírce, která je pro nemocné děti nenahraditelná.

Mgr. Romana Vacardová, DiS. - třídní učitelka