Domů

Soutěžíme …

Ema Mordovancová, žákyně třídy 1.ZL, se v uplynulém týdnu jako nejlepší řešitelka školního kola dějepisné olympiády zúčastnila kola krajského, které se konalo v Liberci dne 10. 4. 2024. Tematické zaměření soutěže bylo letos ... specifické - Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí Čechy, Morava, Slezsko. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa - a jejím garantem byla Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzity Hradec Králové. Další žákyně, která se kreativně zapojila pro změnu do výtvarné soutěže - XXVIII. ročníku Memoriálu Hany Greenfieldové - vypsané Památníkem Terezín, je Karina Mikulová z 2. SČ.

Oběma děvčatům děkuji za aktivní prezentaci SZŠ Turnov v humanitních disciplínách.

PhDr. Mgr. Eleonora Tehníková, vyučující DEJ, VYV a SAK