Domů

Hravě jak žít zdravě

V pátek 19. května 2023 proběhla v Polyfunkčním komunitním centru Turnov ve spolupráci s Libereckým krajem akce HRAVĚ JAK ŽÍT ZDRAVĚ. Akci pořádalo město Turnov a záštitu nad akcí převzal ... Mgr. Vladimír Richter, člen Rady LK pověřený řízením resortu zdravotnictví, Mgr. Jiří Ulvr, člen Rady LK pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova a Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov.

Dobrovolníci ze SZŠ Turnov a místní skupiny ČČK Turnov se této akce také zúčastnili.

MS ČČK Turnov zajišťovala zdravotnický dozor, nácvik první pomoci (kardiopulmonální resuscitace, trenažér AED) a ukázky různých poranění. SZŠ Turnov zajišťovala edukaci v rámci hygieny dutiny ústní (správná péče o zuby). K dispozici jsme měli vzdělávací materiál ze Státního zdravotnického ústavu k prevenci zubního kazu (pro děti) a propagační materiál především pro dospělé (sady pro péči o umělý chrup, apod.).

Poděkování patří všem zúčastněným dobrovolníkům, kterými byli: Markéta Brožová, Tereza Hanušová, Jakub Richter, Pavlína Hotková, Kristýna Ulrichová.

Akce se vydařila, těšil nás zájem ze strany veřejnosti.