Domů

Jeden koš nestačí!?

V průběhu cca 5 týdnů v březnu a dubnu se žáci 1. - 3. ročníku všech oborů pod vedením svých třídních učitelů zapojili do školního enviromentálního projektu “Jeden koš nestačí!”. Nejprve si vyhledali informace o problematice nakládání s odpady v ČR (Zákon o odpadech) a konkrétně ve městě Turnov (https://www.turnovtridi.cz/). Dále zmapovali ... budovu školy, domova mládeže a jejich okolí ohledně rozmístění sběrných nádob na různé druhy odpadů. Získané informace zhodnotili a navrhovali možné úpravy a nápady, které by chtěli uplatnit při nakládání s vlastními vyprodukovanými odpadky. Vše zpracovali s menší či větší mírou nápaditosti formou plakátů, které vystavili ve svých kmenových třídách, aby se s nimi mohli seznámit všichni žáci a zaměstnanci školy. Některé nej... najdete v přiložené fotogalerii.

A k jakým nápadům a závěrům žáci nakonec dospěli?
1) Rozšířit ve škole/na DM možnosti třídění (např. kov - zejména plechovky od nápojů, bioodpad či pořídit “žížalí” kompostér aj.)
2) Navýšit počet třídících nádob ve třídách (a zároveň se “postarat” o jejich vyprazdňování!!!)
3) Snížit množství vyprodukovaných odpadů (např. používat vlastní láhve na nápoje/ vodu, nenosit svačiny v plastových sáčcích aj.)

Každý za sebe se zodpovědně rozhodněte, který z uvedených bodů je nejlepší pro vaše/naše životní prostředí!
PS: Já hlasuji pro “trojku”.

Mgr. Marcela Bímová, koordinátor EVVO