Domů

KROKY VE TMĚ

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 mohly žákyně 3. ročníku oboru sociální činnost poznat svět nevidomých na „vlastní kůži“. V rámci návštěvy Neviditelné výstavy na Novoměstské radnici v Praze zažily interaktivní formou nevšední chvíle. Vyzkoušely si, jaké nástrahy čekají na nevidomé ... (viz více) každý den. Jak se orientují v rušném městě, v přírodě či na koncertě. Jak je těžké si uvařit oběd, aniž by na svou práci viděli. Kroky tmou dívky provedla zkušená nevidomá průvodkyně Šárka, která zodpověděla i spoustu dotazů našich žákyň. Tento zážitek úžasně propojil teorii s praxí v předmětu Psychologie a komunikace. Komunikace s nevidomým či jinak handicapovaným člověkem je jednou z mnoha probíraných oblastí psychologie.
Stejně tak jako dívky ze třídy 3. SČ, absolvovali exkurzi v předchozím měsíci i žáci závěrečného ročníku třídy 3. OS oboru ošetřovatel. V předsálí samotné výstavy si mohli vyzkoušet hru Člověče nezlob se či zvládnout hlavolamy bez zrakového vnímání. I oni byli nadšení z této návštěvy a užili si ji v rámci předmětu Zdravotnická psychologie.
Renata Šubertová, vyučující psychologie