Domů

BOBŘÍK INFORMATIKY

Celorepubliková soutěž v počítačové gramotnosti Bobřík informatiky se letos konala 11. a 12. listopadu. Naši žáci se soutěže zúčastnili poprvé. Soutěžili ve dvou kategoriích, Senior – 3. a 4. ročníky, Junior – 1. a 2. ročníky. Soutěže se zúčastnily třídy Zdravotnického lycea ... a druhý ročník Praktické sestry. Celkem se v obou kategoriích zúčastnilo 93 žáků školy. Získali sedm Bobříků informatiky v kategorii Junior, což je velmi pěkný výsledek.

Úspěšným řešitelům gratulujeme!