Domů

Starší výroční zprávy (2016 až 2021)

Zpráva o činnosti MS ČČK Turnov za rok 2021

Členská základna

V roce 2021 jsme získali další členy do MS ČČK Turnov a to zejmnéna z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov a veřejnosti. V současné době máme 58 členů. Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, členové: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Činnosti za rok 2021

Leden
 • Zapojení studentů do dobrovolnictví v rámci nouzového stavu a výpomoci v DD Pohoda a KN Liberec cca 40 studentů z řad plnoletých studentů. Průběžně celý rok.

Únor
 • 17.3.2021 valná hromada jako online schůzka přes Teams
 • Testování veřejnosti odbornými učitelkami

Březen
 • Podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost - nepodáno
 • Výpomoc na interním oddělení nemocnice Turnov
 • Očkování imobilních pacientů v domácím prostředí
 • Zajištění ochraných pomůcek pro krajskou nemocnici Liberec a Domov Důchodců Pohoda

Duben
 • Výpomoc na interním oddělení nemocnice Turnov

Červen
 • Výpomoc na interním oddělení nemocnice Turnov
 • Den dětí s ponorkou 12.6.2021 – zdravotnický dozor a výuka první pomoci
 • Nofest – Čtveřín 19.6. 2021 – zdravotnický dozor – Jiřina Dlesková
 • Valná hromada Jablonec nad Jizerou – 19. 6. 2021

Srpen
 • 18. 8. Den seniorů v DD Sychrov – zábavné odpoledne pro seniory z Libereckého kraje
 • 21. 8. Atletické závody na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově – 2. národní liga mužů a žen – PL, BR
 • 23. 8. Soutěž v poskytování PRP jednotek hasičů libereckého kraje s mezinárodní účastí – maskování HO, ŠP

Listopad
 • Kurz maskování pro členy ČČK
 • 20. 11. 2021 Národní potravinová sbírka v obchodních domech LIDL, PENNY Turnov – GO

Další aktivity
 • nábor nových členů z řad žáků 1. ročníků SZŠ Turnov

Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • dobrovolnictví

Humanitární sbírky
 • Letos jsme nemohli organizovat sbírku materiální pomoci pro sociálně slabé, pro občanské sdružení Diakonie Broumov.

Prezentace naší skupiny
 • K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK

V Turnově dne 8. 2. 2022


Plán činnosti MS ČČK Turnov na rok 2022

Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR – dle aktuální epidemiologické situace
 • podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily dle termínu od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou - BR, PL
Duben
 • kurz maskování pro členy ČČK
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR - dle aktuální epidemiologické situace
Květen
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov na SZŠ nebo online schůzka
 • 21. 5 – 29. 5. 2022 zajištění zdravotnického dozoru při oslavách 750. let založení města Turnov – včetně Staročeských řemeslnických trhů 28. 5. – 29. 5. 2022
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 30. 5. 2022 MA, ŠU
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“ 24. 6.
 • Den dětí s ponorkou BR
Září
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
 • akce Čistá řeka Jizera
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • Národní potravinová sbírka v oblasti Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji SZŠ
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK Turnov, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK Turnov

V Turnově dne 8. 2. 2022


finanční partner město Turnov
Dne 17. 3. 2021 proběhlo online zasedání valné hromady místní skupiny ČČK Turnov včetně per rollam hlasování o členech výboru.

Zpráva o činnosti za rok 2020

Členská základna

V roce 2020 jsme získali další členy do MS ČČK Turnov a to zejména z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov a veřejnosti. V současné době máme 57 členů (-7,+12). Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, členové: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Činnosti za rok 2020

Únor
 • 12. 2. valná hromada
 • školení první pomoci, KPR a LZS pro ZŠ Hejnice – zajišťuje Jiří Šalamon, Martin Valter
 • 15. 2. školení první pomoci pro trenéry fotbalu v rámci studia licence C pro okresní fotbalový svaz Semily – zajišťuje Šárka Červinková

Březen
 • Zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR (tj. 17 akcí). – zrušeno z důvodu nouzového stavu
 • podání žádosti o dotaci pro obecně prospěšnou činnost
 • Zahájena sbírka roušek pro nemocnici Turnov a Domov důchodců Pohoda.
 • Výzva veřejnosti k dárcovství krve v KN Liberec.
 • Zapojení studentů do dobrovolnictví v rámci nouzového stavu a výpomoci v DD Pohoda a KN Liberec cca 40 studentů z řad plnoletých studentů. Průběžně celý rok.

Duben
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 4. 4. 2020 od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou

Červen
 • Den dětí s ponorkou 13.6.2020

Červenec
 • 13. – 17. 8. – Příměstský fotbalový kemp 2020 - zdravotnický dozor a výuka první pomoci pro děti od 6 do 11 let – zajišťuje Šárka Červinková

Srpen
 • 22. 8. Atletické závody na stadionu v Turnově (2. liga mužů a žen) - zajišťuje JI

Říjen
 • Čistá řeka Jizera – venkovní akce

Listopad
 • 21. 11. 2020 Národní potravinová sbírka v obchodních domech LIDL Turnov – zajišťuje GO, PO

Další aktivity
 • nábor nových členů z řad žáků 1. ročníků SZŠ Turnov

Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • dobrovolnictví

Humanitární sbírky
 • Letos jsme nemohli organizovat sbírku materiální pomoci pro sociálně slabé, pro občanské sdružení Diakonie Broumov, z důvodu nouzového stavu.

Prezentace naší skupiny
 • K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti Místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK Turnov, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK

V Turnově dne 8. 2. 2021


Plán činnosti MS ČČK Turnov na rok 2021

Únor
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov 12. 2. 2020 na SZŠ
 • 16. 2. 2020 školení první pomoci pro trenéry okresního fotbalového svazu Semily
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 25. 4. 2020, dobrovolníci pro „pohádkový les“
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 4. 4. 2020 od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • výuka první pomoci pedagogického sboru na ZŠ Skálova Turnov
Květen
 • účast na soutěži první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na sportovně turistickém kurzu
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • školení žáků ZŠ Skálova, Turnov v základech první pomoci
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • „Den dětí s ponorkou“ – výuka první pomoci a zdravotnický dozor
 • školení žáků ZŠ Skálova, Turnov v základech první pomoci
Červenec
 • zdravotnický dozor na hudební akci Turnovský rockový festival
Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • potravinová sbírka v oblasti Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu
 • nákup maskovací sady pro kurz maskování - pod vedením paní učitelky Evy Rajmové


Mgr. Lenka Plívová - předseda MS ČČK Turnov, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK

V Turnově dne 8. 2. 2021


finanční partner město Turnov

Dne 12. 2. 2020 proběhla valná hromada místní skupiny ČČK Turnov.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

V úvodu bychom rády poděkovaly vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

V roce 2019 jsme získaly další členy do MS ČČK Turnov a to zejména z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov. V současné době máme 57 členů. Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, členové: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Činnosti za rok 2019

Leden
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov 23. 1. 2019
 • oslava 10 let MS ČČK

Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR

Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 27. 4. 2019
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 13. 4. 2019
 • zdravotnický dozor na volejbalovém turnaji Turnov
 • výuka první pomoci na ZŠ Nový Bor – zajišťují žáci
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR

Květen
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • zdravotnický dozor v Pěnčíně – výročí 100 let organizace Sokol

Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • Den dětí s ponorkou

Červenec
 • zdravotnický dozor na hudební akci 6. 7. 2019 Turnovský rockový festival

Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov

Říjen
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR

Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • potravinová sbírka pro Turnov

Prosinec
 • zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu
V Turnově dne 20. 1. 2019, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov

Plán činnosti MS ČČK Turnov na rok 2020

Únor
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov 12. 2. 2020 na SZŠ
 • 16. 2. 2020 školení první pomoci pro trenéry okresního fotbalového svazu Semily
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 25. 4. 2020, dobrovolníci pro „pohádkový les“
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 4. 4. 2020 od 14:00 Hotel Stráž, Jablonec nad Jizerou
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • výuka první pomoci pedagogického sboru na ZŠ Skálova Turnov
Květen
 • účast na soutěži první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na sportovně turistickém kurzu
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • školení žáků ZŠ Skálova, Turnov v základech první pomoci
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • „Den dětí s ponorkou“ – výuka první pomoci a zdravotnický dozor
 • školení žáků ZŠ Skálova, Turnov v základech první pomoci
Červenec
 • zdravotnický dozor na hudební akci Turnovský rockový festival
Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • potravinová sbírka v oblasti Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • zdravotnický dozor dle zájmu

V Turnově dne 20. 1. 2020, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov


finanční partner město Turnov


Dne 23. 1. 2019 proběhla valná hromada místní skupiny ČČK Turnov.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2018

V úvodu bychom rády poděkovaly vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

V roce 2018 jsme získaly další členy do MS ČČK Turnov a to zejména z 1. ročníků Střední zdravotnické školy Turnov. V současné době máme 61 členů. Členové MS ČČK jsou především studenti, učitelé ze Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec a. s. - Nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové výboru: Bc. Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • Revizní komise: předseda Mgr. Pavel Doubrava, členové: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Činnosti za rok 2018

Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 28. 4. 2018
Květen
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
Červen
 • zajištění zdravotnického dozoru na hudební akci Michala Davida
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • zajištění zdravotnického dozoru a výuka první pomoci - Den dětí s ponorkou 9. 6. 2018
Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • zdravotnický dozor na atletických závodech na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
Říjen
 • zdravotnický dozor ve spolupráci s městem Turnov – 100 let vzniku ČSR
Listopad
 • 10. 11. 2018 Národní potravinová sbírka v obchodních domech Turnov
Prosinec
 • mikulášská besídka na oddělení NP nemocnice Turnov
 • zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Další aktivity
 • 13. 4. 2019 účast na valné hromadě OS ČČK Semily
 • nábor nových členů z řad žáků 1. ročníků SZŠ Turnov
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti
 • dobrovolnictví
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu

Výuka základů první pomoci

V měsíci dubnu a v květnu jsme zajistili proškolení žáků v první pomoci na základní škole v Novém Boru.

Humanitární sbírky

 • Celý rok jsme se zapojovali do akcí sběru plastových víček z PET lahví pro handicapované děti v prostorách Krajské nemocnice Liberec, a. s. - Nemocnice Turnov, Střední zdravotnické školy a Domova mládeže Turnov – v těchto zařízeních máme trvale rozmístěna sběrná místa.
 • Letos jsme nemohli organizovat sbírku materiální pomoci pro sociálně slabé, pro občanské sdružení Diakonie Broumov, z důvodu stavby kotelny na SZŠ Turnov a DM (chybějící prostory pro uschování sebraného materiálu).

Prezentace naší skupiny

V uplynulém roce jsme se tradičně zúčastnili soutěží v poskytování první pomoci, kterou pořádala Střední zdravotnická škola v Turnově. K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti Místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.

Mgr. Lenka Plívová – předseda MS ČČK, Mgr. Pavlína Marcínová – jednatel MS ČČK


Plán činnosti na rok 2019

Leden
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov 23. 1. 2019
 • oslava 10 let MS ČČK
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • zdravotnický dozor pro akci „Český ráj dětem“ 27. 4. 2019
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily 13. 4. 2019
 • zdravotnický dozor na volejbalovém turnaji Turnov
 • výuka první pomoci na ZŠ Nový Bor – zajišťují žáci
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
Květen
 • účast na soutěži první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na sportovně turistickém kurzu (možná bude v září, ještě přesně nevíme)
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • zdravotnický dozor v Pěnčíně – výročí 100 let organizace Sokol
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • zdravotnický dozor atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR
 • Den dětí s ponorkou
Červenec
 • zdravotnický dozor na hudební akci 6. 7. 2019 Turnovský rockový festival
Září
 • zdravotnický dozor „Den zdraví Turnov“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
Říjen
 • Zdravotnický dozor na atletických závodech na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR.
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
 • Národní potravinová sbírka pro Turnov
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti
 • výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu
 • zdravotnický dozor dle zájmu

V Turnově dne 20. 1. 2019, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov


finanční partner město Turnov


Dne 14. 2. 2018 proběhla valná hromada, na které byli zvoleni noví členové výboru, který pracuje nyní ve složení:

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: Mgr. Jana Brustmannová
 • Členové: Radek Drbohlav, Bc. Pavla Koudelková
 • Předseda revizní komise: Mgr. Pavel Doubrava
 • Členové revizní komise: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Výroční zpráva o činnosti za rok 2017

V úvodu bychom rádi poděkovali vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

Naše řady v roce 2017 se ustálily na počtu 61 členů a to především z řad studentů, učitelů Střední zdravotnické školy Turnov a zaměstnanců Krajské nemocnice Liberec a.s. - Panochovy nemocnice Turnov.

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: MUDr. Daniel Pospíšil
 • Členové: Radek Drbohlav, Bc. Pavla Koudelková
 • Předseda revizní komise: Mgr. Pavel Doubrava
 • Členové revizní komise: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Aktivity MS ČČK Turnov

Březen
 • 25. 3. 2017 školení dobrovolných hasičů na žádost OS ČČK Semily – Jablonec nad Nisou.
Duben
 • 29. 4. 2017 „Český ráj dětem“ zdravotnický dozor ve sportovně rekreačním areálu Maškova zahrada Turnov.
Květen
 • 9. 5. 2017 účast na soutěži v první pomoci na sportovně turistickém kurzu pro 2. ročníky SZŠ Turnov.
 • 27. 5. - 28. 5. 2017 zajištění zdravotnického dozoru na kulturně prodejní akci „Turnovské staročeské trhy“.
 • 13. 5. 2017 zdravotnický dozor na regionální hasičské soutěži v Pěnčíně.
 • Zdravotnický dozor na atletických závodech na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR.
Červen
 • 10. 6. 2017 Den dětí s ponorkou - zdravotnický dozor.
 • 23. 6. 2017 účast na mezinárodní soutěži v první pomoci pro žáky SZŠ Turnov s mezinárodní účastí z Německa – Niesky.
 • 27. 6. 2017 účast na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“ na SZŠ Turnov.
 • 28. 6. 2017 zajištění zdravotnického dozoru na sportovním turnaji SZŠ Turnov.
Červenec - srpen
 • Zdravotnické dozory na in-line táborech.
Září - říjen
 • Zdravotnické dozory na atletických závodech na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR.
Listopad
 • Realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov.
 • 11. 11. 2017 Národní potravinová sbírka pro Turnov ZDE.
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na vánočním turnaji SZŠ Turnov.

Dobrovolnictví

Skupina studentů SZŠ Turnov, pobývající na domově mládeže, pravidelně navštěvuje klienty – seniory bydlící v Domově důchodců Pohoda a dle jejich zájmů i potřeb společně s nimi tráví volný čas.

Výuka základů první pomoci

V měsíci květnu jsme zajistili proškolení žáků v poskytování první pomoci na základní škole v Novém Boru.

V měsících září a říjen bylo ve dvou etapách proškoleno v poskytování základů první pomoci a laické resuscitaci v terénu 24 pracovníků společnosti Spokojený domov, o. p. s. - středisko Mnichovo Hradiště a středisko Turnov.

Humanitární sbírky

Celý rok jsme se zapojovali do akcí sběru plastových víček z PET lahví pro handicapované děti v prostorách Krajské nemocnice Liberec, a.s.- nemocnice Turnov, Střední zdravotnické školy a domova mládeže Turnov – v těchto zařízeních máme trvale rozmístěna sběrná místa.

Ve spolupráci se SZŠ Turnov jsme pro občanské sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace, která poskytuje sociální služby občanům z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost) zorganizovali v měsíci listopadu sbírku ošacení, lůžkovin a domácích potřeb.

Prezentace naší skupiny

V uplynulém roce jsme se tradičně zúčastnili na akci Týden mobility, na závodech na in line bruslích, burze středních škol nebo mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci, kterou pořádala Střední zdravotnická škola v Turnově.

K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti, úsilí, naplňování a poslání ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.

V Turnově 14. 2. 2018, Mgr. Lenka Plívová, předseda MS ČČK Turnov


Plán činnosti na rok 2018

Únor
 • 14. 2. 2018 zasedání valné hromady MS ČČK Turnov, volby orgánů MS ČČK
Březen
 • Zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro Město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR.
Duben
 • Účast na valné hromadě OS ČČK Semily.
 • 24. 4. 2018 - zdravotnický dozor na sportovním dni základních škol Turnov.
 • 28. 4. 2018„Český ráj dětem“ ve sportovně rekreačním areálu Maškova zahrada.
Květen
 • Účast na soutěži v první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na sportovně turistickém kurzu.
 • Zdravotnický dozor na atletických závodech na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR.
Červen
 • 9. 6. 2018 Den dětí s ponorkou.
 • Účast na mezinárodní soutěži v první pomoci pro žáky SZŠ Turnov s mezinárodní účastí z Německa – Niesky a Slovenska.
 • Účast na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“ na SZŠ Turnov.
 • Zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji SZŠ Turnov.
Červenec - srpen
 • Zdravotnický dozor na in-line táborech.
Září
 • Účast na maskování zranění v terénu v rámci „Týdne mobility“.
Říjen
 • Zdravotnický dozor na atletických závodech na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR.
Listopad
 • Realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov.
 • Národní potravinová sbírka pro Turnov a okolí.
Prosinec
 • Zajištění zdravotnického dozoru na vánočním turnaji SZŠ Turnov.
Průběžně
 • Školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu.
 • Sběr plastových víček pro handicapované děti.
 • Dobrovolnické návštěvy studentů SZŠ Turnov v Domově důchodců Pohoda.
 • Výuka hlídek mladých zdravotníků pro žáky ZŠ Turnov a okolí – dle zájmu.

V Turnově dne 14. 2. 2018, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov


Dne 7. 2. 2017 proběhla valná hromada, na které byli zvoleni noví členové výboru, který pracuje nyní ve složení:

 • Předseda: Mgr. Lenka Plívová
 • Jednatel: Mgr. Pavlína Marcínová
 • Pokladník: MUDr. Daniel Pospíšil
 • Členové: Radek Drbohlav, Bc. Pavla Koudelková
 • Předseda revizní komise: Mgr. Pavel Doubrava
 • Členové revizní komise: Mgr. Eva Tížková, Adrian Soukup

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016

V úvodu bychom rádi poděkovali vedení Střední zdravotnické školy v Turnově, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Lence Novákové, za stálou podporu a bezplatné poskytnutí prostor pro fungování naší místní skupiny.

Členská základna

Naše řady v roce 2016 se ustálily na počtu 78 členů a to především z řad studentů, učitelů Střední zdravotnické školy v Turnově a zaměstnanců Krajské nemocnice Liberec a.s. - Panochovy nemocnice Turnov.

 • předseda: Mgr. Miluše Šírová
 • jednatel: MUDr. Daniel Pospíšil
 • pokladník: Tomáš Goroš
 • členové výboru: Pavla Koudelková, Radek Drbohlav
 • revizoři: Mgr. Lenka Plívová, Mgr. Eva Rajmová, Adrian Soukup

Zdravotní dozory sportovních a kulturních akcí

V měsíci dubnu jsme zajistili zdravotní dohled na sportovní akci města Turnova „Český ráj dětem‘‘ která se konala na turistické trase Sedmihorky-Radvánovice.

V měsíci květnu jsme tradičně dozorovali jednu z největších mezinárodních kulturně prodejních akcí města Turnova, Turnovské staročeské trhy, dvoudenní akci konající se v městském parku.

V měsíci červnu jsme zajistili zdravotní dozor na dvoudenní akci mistrovství ČR v hokejbalu, která se konala v zimním stadionu v Maškově zahradě.

Na konci školního roku jsme dozorovali vystoupení britské legendární skupiny Smokie v rámci kulturní akce Sedmihorské léto.

Celý rok jsme se pravidelně účastnili různých sportovních akcí, sportovně turistického kurzu, sportovního turnaje, na akci Ochrana člověka za mimořádných situací ve SZŠ Turnov a několika atletických závodů na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově pro Asociaci školních sportovních klubů ČR.

Dobrovolnictví

Skupina studentů SZŠ Turnov, pobývající na Domově mládeže, již šestým rokem pravidelně navštěvuje klienty – seniory bydlící v Domově důchodců Pohoda a dle jejich zájmů a potřeb společně s nimi tráví volný čas.

Výuka základů první pomoci

V měsíci květnu jsme zajistili proškolení žáků Základní školy Rovensko pod Troskami v poskytování první pomoci v rámci sportovního dne.

V měsících září a říjen bylo ve dvou etapách proškoleno v poskytování základů první pomoci a laické resuscitaci v terénu 24 pracovníků společnosti Spokojený domov, o. p. s. - středisko Mnichovo Hradiště a středisko Turnov.

Humanitární sbírky

Celý rok jsme se zapojovali do akcí sběru plastových víček z PET lahví pro handicapované děti v prostorách Krajské nemocnice Liberec, a. s. - Nemocnice Turnov, Střední zdravotnické školy a Domova mládeže Turnov – v těchto zařízeních máme trvale rozmístěna sběrná místa.

Ve spolupráci se SZŠ Turnov jsme pro občanské sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace, která poskytuje sociální služby občanům z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost) zorganizovali v měsíci listopadu sbírku ošacení, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb.

Prezentace naší skupiny

V uplynulém roce jsme se tradičně zúčastnili na akci Týden mobility, na závodech na in line bruslích, burze středních škol nebo mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci, kterou pořádala Střední zdravotnická škola v Turnově.

K našim hlavním prioritám nadále patří maximální informovanost veřejnosti o činnosti Místní skupiny, úsilí o naplňování poslání a principů ČČK v praxi a aktivní získávání ke členství v MS ČČK Turnov.

V Turnově 7. 2. 2017, v. z. Pospíšil – jednatel MS ČČK Turnov


Plán činnosti na rok 2017

Únor
 • zasedání valné hromady MS ČČK Turnov, volby orgánů MS ČČK
Březen
 • zahájení zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních, společenských a sportovních akcích pro Město Turnov, SZŠ Turnov, Asociaci školních sportovních klubů ČR
Duben
 • účast na valné hromadě OS ČČK Semily
Květen
 • účast na soutěži první pomoci pro 2. ročníky SZŠ Turnov na Sportovně turistickém kurzu
 • zajištění zdravotnického dozoru na kulturně prodejní akci „Turnovské staročeské trhy“
Červen
 • účast na mezinárodní soutěži v poskytování první pomoci a na akci „Ochrana člověka za mimořádných situací“
 • zajištění zdravotnického dozoru na Sportovním turnaji
 • dopravně preventivní akce ve spolupráci s Policií Č
Září
 • účast na maskování zranění v terénu v rámci „Týdne mobility“
 • nábor nových členů z řad žáků prvních ročníků v SZŠ Turnov
Listopad
 • realizace humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
Prosinec
 • zajištění zdravotnického dozoru na Vánočním turnaji
Průběžně
 • školení v poskytování základů první pomoci dle potřeb a zájmu subjektů v regionálním spádu
 • sběr plastových víček pro handicapované děti

V Turnově dne 7. 2. 2017, Mgr. Lenka Plívová - MS ČČK Turnov


finanční partner město Turnov