Domů

Zdravotník zotavovacích akcí

Vzdělávací cíl

Vzdělávací program splňuje požadavky přílohy vyhlášky č. 106/2001 Sb a připravuje k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcí (letní tábor, škola v přírodě ...).

Forma vzdělávacího programu a hodinová dotace
 • prezenční výuka
 • celkový rozsah 39 hodin (+1 hodina závěrečný test a vyhodnocení
 • bloková výuka 8 x po 4 - 6 hodinách v rozsahu 1 blok / týden dle hodinové dotace
 • bloková výuka 8 x po 4 - 6 hodinách v rozsahu 2 bloky / týden dle hodinové dotace
 • víkendová forma 3 x PA – SO (tj. 3 x 13 hodin dle hodinové dotace)
Cílová skupina
 • pedagogičtí pracovníci (učitelé a vychovatelé MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, speciálních škol, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času)
Místo konání
 • Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390
 • výuka bude probíhat v odborných učebnách první pomoci a ošetřovatelství
Podmínky absolvování
 • počet účastníků: 8-12
 • cena: 3.000 Kč za 1 účastníka (účastníci obdrží učební texty, v ceně kurzu je zakalkulován spotřební materiál a drobné občerstvení)
Ukončení kurzu
 • Absolvent obdrží osvědčení o absolvování s celostátní platností.
Přihlášení do kurzu
 • přihláška ke stažení
 • Přihlášku pošlete poštou na adresu školy nebo e-mailem na info@szsturnov.cz.
 • O otevření kurzu budete v dostatečném předstihu informováni telefonicky nebo e-mailem.
 • Případné dotazy směřujte na e-mail info@szsturnov.cz