Domů

Jak dopadly studentské prezidentské volby?

V pondělí 12. prosince na naší škole proběhly studentské prezidentské volby. Jedná se o jeden z projektů "Jednoho světa na školách", kterého se mohou střední školy dobrovolně zúčastnit a zvýšit tím zájem mladých lidí o veřejné dění. Volebnímu dnu předcházely diskuse v hodinách základů společenských věd, během kterých byli představeni jednotliví kandidáti, vysvětlen volební systém České republiky a prezentována ...[číst více] třetí hlava Ústavy ČR, což je moc výkonná, se zaměřením na pravomoci prezidenta. Volební komise byla složena ze tří studentů, čtvrtá studentka měla za úkol zvát jednotlivé třídy, čímž byl zajištěn hladký průběh akce.
A jak tedy volby dopadly? Studenti učebního oboru odevzdali 22 hlasovacích lístků, všechny byly platné. Studenti maturitních oborů odevzdali 247 hlasovacích lístků, ze kterých bylo 18 hlasů neplatných, jelikož někteří prvovoliči kroužkovali celé jméno, nebo místo kroužku svému kandidátovi věnovali srdíčko. Kdyby v prezidentských volbách rozhodovali jenom mladí lidé, druhé kolo by se už ani nekonalo, jelikož v tom prvním by suverénně vyhrála Danuše Nerudová.
Děkujeme všem studentům, kteří s akcí pomáhali, třídě 2. ZL za výrobu profilů jednotlivých kandidátů, všem žákovským voličům, kteří si vyzkoušeli, jaké to je, rozhodovat o své budoucnosti, a v neposlední řadě kolegyni Buchtové za grafické zpracování výsledků.
PhDr. Svetlana Havlíčková