Domů

Školní projekt "Obaly? Odpady!"


Žáci 1. a 2. ročníků všech oborů (+ 3.OS) během března a dubna řešili zadané úkoly z problematiky nakládání s odpady. Každá třída byla rozdělena do 5 skupin a v hodinách ZSV, VYZ, BIO, EKL či CHE se snažili ve spolupráci se svými vyučujícími získat potřebné informace, které ... (čti "více") pak zpracovali formou plakátů a v hodinách ICT vytvořili prezentace. Výsledky své práce každá skupina prezentovala v rámci projektového dne.
Skupiny Běžní občané se pokusili vyznat ve třídění odpadů (druhy kontejnerů, co do nich patří či naopak nepatří). Detektivové porovnali životní cyklus skleněné a plastové láhve, pátrali jak a kde probíhá jejich recyklace. Zaměstnanci firmy zpracovávající plasty zjistili, jak taková firma funguje a jakými způsoby se plasty recyklují. Novináři poznali systém značení obalů dle materiálů a pro spolužáky z nich vytvořili pexeso. Nejradikálnější byli Ekologičtí aktivisté, kteří se snažili prosadit svůj návrh, jak se obejít bez obalů a snížit tak množství odpadů.
V průběhu projektu žáci získali nejenom nové informace o obalech a odpadech, ale rozšířili si své schopnosti a dovednosti – formulovat myšlenky a prosazovat své nápady, komunikovat a spolupracovat ve skupinách, vyjadřovat se k řešení problémů a různým způsobem zpracovat získané informace (plakát, komiks, film, článek, …. ).
Na závěr celého projektu si všichni zúčastnění mohli ověřit získané znalosti v kvízu.
Mgr. Marcela Bímová, koordinátor EVVO