Domů

Ředitelské volno

Na podkladu reálného dění (např. omezení provozu u sociálních partnerů, vysoká dlouhodobá absence v řadách pedagogických pracovníků, nejistota v zajištění dopravních spojů) rozhodla ředitelka školy udělit žákům SZŠ Turnov na dny 20. - 22. 12. 2021 ředitelské volno. Využijte toto volno především k odpočinku, načerpání nových sil a také k samostudiu. Prezenční výuka pokračuje v pondělí 3. 1. 2022 po vánočních prázdninách.