VYJÁDŘENÍ KE STÁVCE

Sdělujeme všem žákům, rodičům a zákonným zástupcům, že se pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy nepřipojují ke stávce vyhlášené ČMOS pracovníků školství na středu 6. 11. 2019. Vnímáme problematiku financování školství a budeme bedlivě sledovat, jak vláda ČR plní své programové prohlášení. V případě, že své sliby plnit nebude, pečlivě zvážíme účast v protestních akcích, které vyhlásí ČMOS pracovníků školství v budoucnosti. Vyjadřujeme sympatie všem, kteří se snaží o zlepšení odměňování pracovníků ve školství.

Volby do Školské rady při SZŠ Turnov

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 při příležitosti konání schůze SRPŠ a rodičovských schůzek od 16.00 h proběhnou i volby do školské rady, kdy zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí dva členy z nominovaných kandidátů. Do pátku 25. 10. 2019 je nutné předložit návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy. Tento návrh musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou. Návrh lze předložit písemně ředitelce školy, paní Mgr. Lence Novákové (info@szsturnov.cz).

ŽLOUTENKA

Vzhledem ke zvýšenému výskytu onemocnění žloutenkou typu A v Libereckém kraji, zveřejňujeme zde materiály Krajské hygienické stanice Liberec, které slouží ke zvýšení informovanosti veřejnosti o této nemoci. Můžete se poučit o příznacích, průběhu a prevenci onemocnění a v neposlední řadě také můžete svojí informovaností zabránit šíření paniky a hysterie. Vpravo se vám otevře kliknutím INFORMAČNÍ LETÁK a zde se vám otevře kliknutím INFORMAČNÍ DOPIS.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

se koná v pátek 29. listopadu 2019. Prohlídka školy s připraveným programem je naplánována v 9.00 - 10.00 - 11.00 a 13.00 -14.00 - 15.00 hodin. Neváhejte a přijďte! Zdraví nevyjde nikdy z módy!

Sbírka pro Diakonii Broumov

Třída 3. SČ si Vás dovoluje pozvat na charitativní sbírku ve spolupráci s Diakonií Broumov. Sbírka se uskuteční v prostorách domova mládeže SZŠ Turnov ve dnech 13., 14., 20. a 21. 11. 2019 v odpoledních hodinách. Můžete přinést nepotřebný textil, obuv, lůžkoviny, knihy, menší elektrospotřebiče a další. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

Předem děkujeme za Vaši pomoc!

více ...
BESEDA SE ZAJÍMAVÝM HOSTEM

V pondělí 4. 11. 2019 navštívil naši školu pan Martin Hornych, lektor, který spolupracoval i např. s Domem světla. Pro naše žáky realizoval preventivní besedu na téma Drogy, virus HIV a AIDS. Hovořil na základě svých vlastních zkušeností a zkušeností svých známých, tudíž jeho vyprávění bylo velmi autentické.

více ...
Projekt KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

Naše škola se zapojila do projektu "Kraje pro bezpečný internet".

Cílem projektu je upozorňovat žáky na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

více ...
Bílá pastelka – již 20. ročník

Ve středu 16. října 2019 se žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnické lyceum aktivně zúčastnily v Turnově celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Děkujeme všem, kteří si zakoupili pastelku a přispěli tím na pomoc nevidomým a slabozrakým.

více ...
ZÁJEZD V PŘÍŠTÍM ROCE

Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole Turnov ve spolupráci s cestovní kanceláří KRISTOF pořádá ve dnech 20. - 27. 9. 2020 jazykově-poznávací pobyt ve Velké Británii.

Navštívíme spolu místa na jižním pobřeží Anglie. Ubytováni budeme v rodišti Agathy Christie Torquay, kde žáci ...

více ...
Zdravý zoubek již po šestnácté!

Stalo se již tradicí, že v měsících říjnu a listopadu žáci naší školy chodí do mateřských školek a 1. a 2. tříd základních škol. Zde na velkém modelu ukazují dětem, jak si správně čistit zoubky a jaké používat kartáčky ...

více ...
Naše atletky páté v krajském finále!

Po zářijovém postupu z okresního kola Středoškolského atletického poháru 2019 naše děvčata již potřetí v řadě bojovala v krajském finále, které se uskutečnilo 3. října 2019 v Turnově. Letos již bylo třeba zařadit do týmu nové tváře, protože naše stálé opory jsou na prahu maturity a je nutná „generační“ obměna. Letošní tým byl ...

více ...
Okresní kolo v malé kopané

Ve středu 25. září 2019 se na hřišti gymnázia v Turnově konalo okresní kolo v malé kopané středních škol a učilišť. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 týmů: Gymnázium Turnov, OAHŠ Turnov, SOŠ Turnov, ISŠ Semily, SŠ Lomnice n. P., SUPŠ Turnov a my, tedy SZŠ Turnov.

Byly rozlosovány dvě skupiny, ve kterých ...

více ...
Sportovně turistický kurz 2019

Letošní sportovně turistický kurz se nesl ve znamení několika zásadních změn oproti předcházejícím rokům. Z organizačních důvodů bylo nutné změnit termín z tradičního květnového na zářijový a zároveň přesunout kurz z druhého ročníku do třetího.

Ačkoli se vyráželo již po dvou úvodních týdnech školy a ...

více ...
25. výročí FOKUSU

Chráněná dílna FOKUS oslavila 25 let od svého založení v Turnově. Kulturní akce, kterou tato nezisková organizace uspořádala, se konala v pátek 13. 9. 2019 od 18 hodin před KC Střelnice. K poslechu a tanci hrály kapely Hitfakers a Slza a konala se zde také slavnostní vernisáž výtvarných prací, ...

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT