ŽLOUTENKA

Vzhledem ke zvýšenému výskytu onemocnění žloutenkou typu A v Libereckém kraji, zveřejňujeme zde materiály Krajské hygienické stanice Liberec, které slouží ke zvýšení informovanosti veřejnosti o této nemoci. Můžete se poučit o příznacích, průběhu a prevenci onemocnění a v neposlední řadě také můžete svojí informovaností zabránit šíření paniky a hysterie. Vpravo se vám otevře kliknutím INFORMAČNÍ LETÁK a zde se vám otevře kliknutím INFORMAČNÍ DOPIS.

NÁHRADNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Řádný DOD se konal v pátek 29. listopadu 2019. Všem zájemcům, kteří tento termín z nějakého důvodu neakceptovali, sdělujeme, že náhradní den otevřených dveří předběžně připravujeme na odpoledne 7. února 2020. Prohlídka s úvodním setkáním s ředitelkou školy je plánována ve 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Neváhejte a přijďte! Zdraví nevyjde nikdy z módy!

Přihlášení k maturitní zkoušce - JARO 2020

Vyzýváme všechny bývalé žáky, kteří chtějí konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2020, aby se dostavili do školy nejpozději do pondělí 2. 12. 2019 k podání přihlášky. Bez podání přihlášky do tohoto data nelze v jarním termínu přistoupit k maturitní zkoušce. Vedení SZŠ Turnov

více ...
Projektový den pro ZŠ - Zdravá výživa

V pátek 29. listopadu 2019 navštívili naši školu žáci 6. ročníku ZŠ Žižkova Turnov. V rámci projektu NAKAP absolvovali čtyři hodiny projektového vyučování na téma Zdravý životní styl. Naše vyučující ...

více ...
BOBŘÍK INFORMATIKY

Celorepubliková soutěž v počítačové gramotnosti Bobřík informatiky se letos konala 11. a 12. listopadu. Naši žáci se soutěže zúčastnili poprvé. Soutěžili ve dvou kategoriích, Senior – 3. a 4. ročníky, Junior – 1. a 2. ročníky. Soutěže se zúčastnily třídy Zdravotnického lycea ...

více ...
VYJÁDŘENÍ KE STÁVCE

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy se nepřipojili ke stávce vyhlášené ČMOS pracovníků školství na středu 6. 11. 2019. Vnímáme problematiku financování školství a budeme bedlivě sledovat, jak vláda ČR plní své programové prohlášení. V případě, že své sliby plnit nebude, pečlivě zvážíme účast v protestních akcích, které vyhlásí ČMOS pracovníků školství v budoucnosti. Vyjadřujeme sympatie všem, kteří se snaží o zlepšení odměňování pracovníků ve školství.

Pracovníci SZŠ Turnov

více ...
Volejbalové stříbro pro turnovskou zdrávku!

21. listopadu se v semilské hale opět po roce sešly volejbalové týmy středních škol semilského okresu, aby poměřily své síly pod vysokou sítí. Stejně jako loni se turnaje středních škol ve volejbale dívek účastnilo 5 mužstev, tedy vlastně „ženstev“ :-) ...

více ...
OXymorón postoupil do krajského kola

Dne 5. listopadu se v prostorách naší školní jídelny uskutečnil souboj křížků a koleček - tradiční turnaj v Pišqworkách, kterého se zúčastnilo celkem 15 týmu z celého okresu (včetně našich dvou týmů třídy 2. ZL - "Invicta" a "OXymorón").

Už od rána panovala napjatá atmosféra, jak to vše celé dopadne. Soupeři byli silní a ...

více ...
Okresní kolo v basketbalu

V úterý 12. 11. 2019 se v Jilemnici konalo okresní kolo v basketbalu středních škol a učilišť. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 týmů: Gymnázium Turnov, OAHŠ Turnov, Gymnázium Jilemnice, Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, ISŠ Semily a my, ...

více ...
Studijní cesta do Finska v rámci Globálního rozvojového vzdělávání

Témata globálního rozvojového vzdělávání (GRV), vzdělávání pro udržitelný rozvoj a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty mají v České republice ve školních vzdělávacích programech (ŠVP) základních a středních škol ...

více ...
Sbírka pro Diakonii Broumov

Třída 3. SČ si Vás dovoluje pozvat na charitativní sbírku ve spolupráci s Diakonií Broumov. Sbírka se uskuteční v prostorách domova mládeže SZŠ Turnov ve dnech 13., 14., 20. a 21. 11. 2019 v odpoledních hodinách. Můžete přinést nepotřebný textil, obuv, lůžkoviny, knihy, menší elektrospotřebiče a další. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

Předem děkujeme za Vaši pomoc!

více ...
BESEDA SE ZAJÍMAVÝM HOSTEM

V pondělí 4. 11. 2019 navštívil naši školu pan Martin Hornych, lektor, který spolupracoval i např. s Domem světla. Pro naše žáky realizoval preventivní besedu na téma Drogy, virus HIV a AIDS. Hovořil na základě svých vlastních zkušeností a zkušeností svých známých, tudíž jeho vyprávění bylo velmi autentické.

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT