2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do oboru ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM.

Předpokládaný počet přijímaných: 4.

Termín odevzdání přihlášky: 28. 5. 2018.

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ve dnech 09. 05. až 15. 05. 2018 probíhají praktické MZK oboru sociální činnost v DD Pohoda. Ve dnech 15. 05. až 18. 05. 2018 navazují praktické MZK oboru zdravotnický asistent v Panochově nemocnici.

V následujícím týdnu začnou ústní MZK podle následujících rámcových harmonogramů:

třída ZL

třída ZA-SČ

Vyzýváme všechny žáky přihlášené k ústní maturitní zkoušce v jarním termínu, aby se podle těchto harmonogramů dostavili k vykonání zkoušky.

Veřejná zakázka

SZŠ Turnov zveřejňuje veřejnou zakázku - poptávku na nákup PC sestav do počítačové učebny. Podrobnosti poptávky naleznete ZDE.

více ...
STK druhého ročníku

Sportovně-turistický kurz všech tříd druhého ročníku se uskuteční 14. 5. - 18. 5. 2018 v rekreačním areálu Vesec pod Kozákovem. K nahlédnutí případně ke stažení zde naleznete informace a seznam potřeb a nutná potvrzení.

více ...
Testování PISA 2018

Naše škola byla ČŠI náhodně vybrána k účasti v mezinárodním projektu PISA 2018. V pondělí 23. 4. 2018 a v úterý 24. 4. 2018 budou testováni vybraní žáci naší školy (ročník narození 2002) ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti formou dvou cca hodinových testů na počítači. Následně vyplní ještě žákovský dotazník. [číst více]

více ...
Centrum pro integraci cizinců Liberec

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se žákyně třetího ročníku oboru Sociální činnost účastnily odborné exkurze v Centru pro integraci cizinců Libereckého kraje. Zřizovatelem centra je Ministerstvo vnitra ČR. Integrační centrum (dále jen IC) nabízí široké spektrum služeb pro cizince, kteří v ČR žijí legálně.

[číst více]
více ...
Velikonoční dílna na oddělení následné péče

Dne 26. 3. 2018 jsme se žáky 1. a 2. ročníku oboru Ošetřovatel zorganizovali velikonoční dílnu na ONP turnovské nemocnice. Zazpívali jsme si lidové písně a ochutnali dobré kafíčko s domácími koláčky. Studenti společně s pacienty vytvořili velikonoční dekorace, které pomohou zútulnit prostory oddělení. Velice děkujeme primáři MUDr. Pospíšilovi a staniční sestře Kamile Louthánové za trpělivost a podporu. Dále děkujeme všem žákům, kteří přiložili ruku k dílu.

odborná učitelka Pavlína Marcínová

více ...
MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 16. března 2018 se uskutečnila na naší škole soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN 2018. Přihlásilo se 16 odvážlivců, aby zjistili své matematické dovednosti. V logických úlohách kategorie Student (3. a 4. ročník) si nejlépe vedli: 1. místo Nazar Dovžanin, 2. místo ... [číst více]

více ...
Regionální kolo PSY olympiády

Již potřinácté se naše škola zúčastnila regionálního kola psychologické olympiády, tentokrát v Děčíně. Žáci naší školy Patrik Suchánek a Nela Kolaříková si na vlastní kůži vyzkoušeli prezentaci své práce na regionální úrovni v konkurenci žáků sedmi středních zdravotnických škol. Mezi 14 soutěžícími se našlo mnoho zajímavých a originálních prací, které ...

[číst více]
více ...
1.OS slavnostně zahájila

Ve čtvrtek 22. února 2018 v aule školy proběhlo slavnostní zahájení odborného výcviku (ODV) 1. ročníku oboru ošetřovatel. Žáci sice mají tento předmět od začátku školního roku, ale teprve nyní překračují pověstný Rubikon a jdou na praxi do reálného nemocničního prostředí v Panochově nemocnici Turnov - Krajské nemocnici Liberec.

Úvodní slovo patřilo odborné učitelce Šárce Červinkové, ... [číst více]

více ...
Psychologická olympiáda

Dne 21. 2. 2018 proběhlo školní kolo Psychologické olympiády. Letos se do soutěžního klání zapojilo 6 studentů z 2. a 3. ročníku. V určeném tématu "Kam kráčíme" nejvíce zaujala porotu a 1. místo získala Nela Kolaříková z 3.ZL. Druhou - postupovou pozici - vybojoval žák z třídy 2.ZA-SČ Patrik Suchánek a na bronzovém stupínku se umístila Zuzana Berkovcová z 3.ZL. Všem studentům děkujeme za jejich ochotu a snahu získat nové zkušenosti při prezentaci vlastních prací a postupujícím přejeme hodně úspěchů v regionálním kole.

učitelé SZŠ Turnov

více ...
TRVALÁ ZMĚNA ROZVRHU NA 2. POLOLETÍ 2017/2018

Sdělujeme všem, že pro 2. pololetí (od 5.2.2018) platí upravený rozvrh. Změny se týkají především třídy 1.OS v souvislosti se zahájením výuky ODV ve čtvrtek od 10.00 do 13.00 v reálných podmínkách zdravotnického zařízení. Konkrétně dochází k těmto změnám:

* v 1.OS přesun ODV z PÁ (4. h) na ČT (4. h), přesun SOS z ČT (7. h) na ÚT (7. h), přesun ZSV z ČT (3. h) na PÁ (6. h), přesun CJL z ČT (4. h) na PÁ (5. h) a přesun SOM v PÁ z 5. h na 4. h

* v 1.MA-SČ vzájemný přesun předmětů SOM a FYZ mezi 4. a 5. h

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT