MATURITNÍ ZKOUŠKY

V týdnu od 9. 5. do 12. 5 2023 probíhají praktické MZK tříd 4.PS a 4.MA-SČ. Konkrétní pracoviště a termíny byly vylosovány a sděleny odpovědnými učitelkami.
V následujících týdnech od 16. 5. do 2. 6. 2023 probíhají postupně ústní MZK tříd 4.ZL, 4.PS a 4.MA-SČ. Harmonogramy ústních zkoušek byly postupně zveřejněny:

Nová závěrečná zkouška oboru OŠETŘOVATEL

Závěrečná zkouška oboru OŠETŘOVATEL se skládá ze 3 částí - písemné, praktické a ústní zkoušky:

  • Písemná část ZZK proběhne 1. 6. 2023 (čtvrtek) od 7.50 v učebně č. 308
  • Praktická část ZZK proběhne 5. a 6. 6. 2023 (pondělí a úterý) v KNL Liberec - nemocnici Turnov v pořadí dle losu
  • Ústní část ZZK proběhne 19. 6. 2023 (pondělí) dle harmonogramu ústní ZZK 3.OS

Setkání s vévodou z Edinburghu Minulý týden navštívil Českou republiku Jeho královská výsost, vévoda z Edinburghu, princ Edward. Přijel na pozvání Jiřího Zrůsta, předsedy správní rady Mezinárodní ceny ... více ...
Ocenění kolegyně

Oslavili jsme Světový den Červeného kříže & Červeného půlměsíce

Dne 15. května 2023 se konalo slavnostní shromáždění v hlavním sále Valdštejnského paláce, na kterém převzala pamětní list naše kolegyně Mgr. Pavlína Marcínová.
Český červený kříž byl zastoupen prezidentem Markem Juklem, viceprezidentkou Janou Majrichovou, předsedkyní dozorčí rady Jaroslavou Vlčkovou a ...

více ...
Hravě jak žít zdravě V pátek 19. května 2023 proběhla v Polyfunkčním komunitním centru Turnov ve spolupráci s Libereckým krajem akce HRAVĚ JAK ŽÍT ZDRAVĚ. Akci pořádalo město Turnov a záštitu nad akcí převzal ... více ...
ERASMUS+ vrcholí Naši žáci odcestovali v doprovodu svých učitelek do Irska na stáže jako vyvrcholení programu ERASMUS+ "Učíme se pečovat o druhé". Zde jsou první ohlasy z obou míst pobytu - Dublinu a Sliga: více ...
"státní" MATURITNÍ ZKOUŠKY MŠMT ČR v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určilo sdělením č. j. MSMT-490/2023-1 časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období roku 2023. Ze sdělení vybíráme část přílohy č. 8, která se týká žáků SZŠ Turnov.
Pro zobrazení klikni na obrázek. Všichni žáci, kterých se didaktické testy týkají, obdrželi osobní pozvánku s těmito informacemi (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) vygenerovanou ze systému Certis.
více ...
Florbal hrála i děvčata V minulém týdnu proběhlo ve sportovní hale TJ Turnov okresní kolo florbalového turnaje středních škol jak v kategorii chlapců (viz zpráva p. uč. Jandíka), tak i v kategorii dívek. Náš tým ve složení: Hančová, Landecká, Kubešová, Zoreníková, Hotková, Dobrovská, Skřivánková, Oudová a Adámková bojoval ... více ...
Svět chce být klamán? Vláďa Petruniak a Luboš Richtr, studenti třídy 2. ZL, se účastní v měsíci dubnu a květnu prestižní výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové, kterou každoročně vyhlašuje Památník Terezín. Tématem letošního, již XXVII. ročníku soutěže, je "Svět chce být klamán?" Zde se můžete podívat na jejich originální výtvarné práce. více ...
Den Země 2023 Den Země si připomínáme každý rok 22. dubna. Proč a kdy se slaví Den Země si můžete přečíst po kliknutí na neoficiální vlajku Dne Země vpravo.
Naše škola rozhodně nelenila a přidala se také. V pátek 21. 4. vyrazily třídy 1.ZL a 1.MA-SČ na oslavu této akce pod vedením tělocvikářů na procházku vybavené plastikovými pytli, rukavicemi a hlavně ...
více ...
Historický bronz našich florbalistů!!! V pondělí na sv. Jiří se konaly okresní florbalové středoškolky a kromě hadů a štírů přinesly historický bronzový úspěch našich chlapců! Při účasti devíti škol z regionu jsme byli nalosováni do papírově těžší, pětičlenné skupiny, kde nás čekaly ... více ...
Jeden koš nestačí!? V průběhu cca 5 týdnů v březnu a dubnu se žáci 1. - 3. ročníku všech oborů pod vedením svých třídních učitelů zapojili do školního enviromentálního projektu “Jeden koš nestačí!”. Nejprve si vyhledali informace o problematice nakládání s odpady v ČR (Zákon o odpadech) a konkrétně ve městě Turnov (https://www.turnovtridi.cz/). Dále zmapovali ... více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT TREVOS, a. s.