PF 2022

Děkujeme všem svým sociálním partnerům za trvalou přízeň a věříme v pokračující výbornou spolupráci při výchově a vzdělávání budoucích zdravotnických a sociálních pracovníků i v následujícím roce 2022. Přejeme všem pracovníkům, žákům, rodičům a spolupracovníkům dobrý nový rok.
Vaše SZŠ Turnov

ŠKOLA ZÍSKALA VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ


Dne 28. 10. 2021, u příležitosti oslavy státního svátku vzniku samostatné Československé republiky, proběhl v městském divadle jako každoročně slavnostní večer. Na něm byly vyhlášeni čestní občané města Turnov, držitel medaile starosty a držitel ceny obce. Cenu obce za uplynulý rok z rukou starosty Tomáše Hockeho převzala ředitelka Lenka Nováková pro Střední zdravotnickou školu za pomoc obyvatelům regionu v době vrcholící pandemie koronaviru. Celou zprávu ze slavnostního večera si můžete přečíst v Turnovsku v akci.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZRUŠEN!!!

Z důvodů eskalující epidemiologické situace je DOD, plánovaný na pátek 3. 12. 2021, s okamžitou platností zrušen. Prozatímní náhradní termín je stanoven na pátek 21. 1. 2022. Informace o možnostech vzdělávání jsme již poskytovali na burzách škol v Liberci, Jičíně a Semilech; případné dotazy rádi zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).
Je nám to líto a omlouváme se, ale jakožto zdravotnická škola se nemůžeme chovat nezodpovědně.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A SCHŮZE SRPŠ Sdělujeme všem zákonným zástupcům a plnoletým žákům, že třídní schůzky a schůze SRPŠ se z hygienicko-epidemilogických důvodů nebudou v úterý 16. 11. konat za osobní účasti ve škole. Třídní schůzky proběhnou online prostřednictví aplikace Teams v termínu, který Vám sdělí třídní učitelé. Jen výjimečně budete pozváni k osobní návštěvě školy individuálně, nebo můžete o individuální schůzku požádat prostřednictvím třídního učitele sami.
Děkujeme za pochopení. Vedení školy
více ...
PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITĚ

Sdělujeme všem zájemcům o konání opravné nebo náhradní maturitní zkoušky v jarním termínu 2022, aby se dostavili do sekretariátu školy k podání přihlášky v termínu od 22. 11. do 30. 11. 2021. Žáci současných tříd 4. ročníku se budou přihlašovat hromadně 25. 11. Pokud nebudou v tento den ve škole, musí se také dostavit individuálně do sekretariátu k podepsání přihlášky.

více ...
Ekologický kurz třídy 3. ZL Jak 3. ZL vyrazila na ekokurz
První překvapení, které nás všechny čekalo, byla moderní, prosklená a obrovská budova ekocentra Střevlík. Všem nám přišlo prostředí tohoto místa moc hezké. Budova sice byla umístěna přímo u hlavní silnice, avšak za budovou se nacházel krásný les, před kterým se rozléhaly ...
více ...
DIPLOM PRO ASOCIACI Dne 24. 9. 2021 obdržela Asociace zdravotnických škol od ministra zdravotnictví ČR a hlavní sestry ČR pamětní diplom za pomoc v boji s pandemií koronaviru. Protože do pomoci při zvládání pandemie se aktivně zapojili také žáci a zaměstanci SZŠ Turnov, patří poměrná část tohoto ocenění i naší škole. Diplom si můžete prohlédnout kliknutím na obrázek. více ...
ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJIL NÁMĚSTEK HEJTMANA Dne 1. 9. 2021 navštívil školu náměstek hejtmana Libereckého kraje Ing. Zbyněk Miklík, radní pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Pohovořil s paní ředitelkou o rozvoji školy a poté si v jejím doprovodu prohlédl školu. Pozdravil žáky prvního ročníku a popřál všem úspěšný nadcházející školní rok. Současně představil záměr výstavby Centra odborného výcviku formou nástavby na škole, který Liberecký kraj připravuje a podporuje. více ...
Sportovně turistický kurz třetích ročníků – Prackov 2021

Letošní sportovně turistický kurz se nesl ve znamení rekordního počtu účastníků. Díky uzavření škol a zákazu všech akcí (Covid-19) včetně kurzu lyžařského se očividně právě proto studenti sešli v hojném počtu 72! Organizačně to všechno zvládnout nebyla rozhodně lehká záležitost. Tímto proto dodatečně děkuji svým kolegům ...

více ...
Projektový den – exkurze do Kuksu

Ve středu 29. 9. 2021 se třídy 2. ZL a 2. OS vydaly na exkurzi do Hospitálu Kuks, který se nachází v Královéhradeckém kraji. Naši exkurzi jsme začali prohlídkou historické expozice sídla, které vybudoval v době baroka František Antonín Špork a kde byly v minulosti postaveny také lázně. Navštívili jsme ...

více ...
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

V úterý 21. září proběhla na naší škole beseda s regionální manažerkou Národního centra Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu paní Evou Benešovou. Žáci školy se dozvěděli bližší informace o programu. (viz více)

více ...
Cvičení "ochrana měkkých cílů" Ve středu 22. 9. 2021 proběhlo na naší škole velké cvičení jako vyvrcholení aktivit projektu "Liberecký kraj – ochrana škol a školských zařízení jako měkkých cílů III."
Tato akce neunikla ani zájmu médií: Přímý vstup byl vysílán na ČT24 ve Studiu 6. Video z archivu ČT můžete vidět pod titulkem Cvičení teroristického útoku ve škole ZDE (v čase 168:50). Tiskovou zprávu můžete číst ZDE.
více ...
(NE)BLÁZNI TURNOVE


V rámci Týdnů pro duševní zdraví a akce (NE)BLÁZNI TURNOVE jsme se účastnili se žáky třetího ročníku oboru Sociální činnost výletu na Valdštejn. Do akce se zapojilo celkem 48 účastníků. Kromě klientů a zaměstnanců turnovského Fokusu s námi byli i žáci a zaměstnanci Speciální školy v Turnově a další přátelé Fokusu ...

více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT TREVOS, a. s.