VÝZVA K POMOCI NAŠÍ ABSOLVENTCE

Bývalá žákyně oboru zdravotnické lyceum Anička Klápšťová, kterou možná znáte z úspěšného působení v televizní soutěži "Peče celá země", zažívá spolu s celou rodinou těžké chvíle. Dne 15. ledna 2022 v ranních hodinách zachvátli jejich dům velmi silný požár. Přišli o střechu nad hlavou a o veškeré vybavení, oblečení, atd ....
Ode dneška se rozjíždí dobrovolnické akce na pomoc s odklízením poškozených věcí. Pokud byste chtěli naší absolventce pomoci, můžete poslat jakoukoliv finanční částku na transparentní účet - přímý odkaz ZDE. Pro další informace rozklikněte obrázek.
Děkujeme. Vedení SZŠ Turnov

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme všechny zájemce o prohlídku školy na náhradní DOD (za zrušený prosincový), který se bude konat v pátek 21. 1. 2022 od 13.00 h do 16.00 h. Ředitelka školy promluví k návštěvníkům a zodpoví dotazy ve 13.00 h, 14.00 h a 15.00 h. Podmínkou vstupu cizích osob do budovy školy je splnění obecně platných kritérií O - T - N (ukončené očkování - negativní test - prodělaná nemoc).
Informace o možnostech vzdělávání jsme již poskytovali na burzách škol v Liberci, Jičíně a Semilech; případné dotazy rádi zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).

Testování v novém roce 2022

V období od 3.1. do 16.1. bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek) testování všech žáku a zaměstnanců, tj. nově se musí testovat všichni žáci i zaměstnanci včetně těch s dokončeným očkováním nebo v ochranné lhůtě po prodělané nemoci. Od 17.1. by mělo probíhat testování opět jednou týdně. Testování provede vždy v pondělí a ve čtvrtek vyučující první hodiny. Konkrétní postup sdělí vyučující. Pokud žák v den testování není přítomen, je povinen se dotestovat v nejbližším následujícím termínu, a to ihned po příchodu do školy (hlásí se) v sekretriátu školy.
Vedení SZŠ Turnov

Setkání u vánočního stromečku

Ve čtvrtek o velké přestávce jsme symbolicky zakončili kalendářní rok setkáním u vánočního stromečku, kde nám žáci 1. SČ a 2. SČ spolu s paní učitelkou Formáčkovou zahráli a zazpívali několik koled a vánočních písní. Děkujeme za příjemné chvíle.

Portrét – Autoportrét aneb tip na výstavu Portrét – Autoportrét aneb tip na výstavu
Na podzim loňského roku vyhlásilo Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech výtvarnou soutěž pro amatérské výtvarníky na téma Portrét – Autoportrét. Za SZŠ Turnov se jí zúčastnila Sára Petráčková ze 4.SČ, jejíž dva kresebné portréty (klikni na obrázek) jsou aktuálně k vidění v ...
více ...
Ředitelské volno Na podkladu reálného dění (např. omezení provozu u sociálních partnerů, vysoká dlouhodobá absence v řadách pedagogických pracovníků, nejistota v zajištění dopravních spojů) rozhodla ředitelka školy udělit žákům SZŠ Turnov na dny 20. - 22. 12. 2021 ředitelské volno. Využijte toto volno především k odpočinku, načerpání nových sil a také k samostudiu. Prezenční výuka pokračuje v pondělí 3. 1. 2022 po vánočních prázdninách. více ...
PF 2022 Děkujeme všem svým sociálním partnerům za trvalou přízeň a věříme v pokračující výbornou spolupráci při výchově a vzdělávání budoucích zdravotnických a sociálních pracovníků i v následujícím roce 2022. Přejeme všem pracovníkům, žákům, rodičům a spolupracovníkům dobrý nový rok.
Vaše SZŠ Turnov
více ...
ŠKOLA ZÍSKALA VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ Dne 28. 10. 2021, u příležitosti oslavy státního svátku vzniku samostatné Československé republiky, převzala ředitelka Lenka Nováková z rukou starosty Tomáše Hockeho pro školu "cenu obce" za rok 2021 za pomoc obyvatelům regionu v době vrcholící pandemie koronaviru. Celou zprávu ze slavnostního večera si můžete přečíst v Turnovsku v akci.
více ...
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZRUŠEN!!!

Z důvodů eskalující epidemiologické situace je DOD, plánovaný na pátek 3. 12. 2021, s okamžitou platností zrušen. Prozatímní náhradní termín je stanoven na pátek 21. 1. 2022. Informace o možnostech vzdělávání jsme již poskytovali na burzách škol v Liberci, Jičíně a Semilech; případné dotazy rádi zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).
Je nám to líto a omlouváme se, ale jakožto zdravotnická škola se nemůžeme chovat nezodpovědně.

více ...
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A SCHŮZE SRPŠ Sdělujeme všem zákonným zástupcům a plnoletým žákům, že třídní schůzky a schůze SRPŠ se z hygienicko-epidemilogických důvodů nebudou v úterý 16. 11. konat za osobní účasti ve škole. Třídní schůzky proběhnou online prostřednictví aplikace Teams v termínu, který Vám sdělí třídní učitelé. Jen výjimečně budete pozváni k osobní návštěvě školy individuálně, nebo můžete o individuální schůzku požádat prostřednictvím třídního učitele sami.
Děkujeme za pochopení. Vedení školy
více ...
PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITĚ

Sdělujeme všem zájemcům o konání opravné nebo náhradní maturitní zkoušky v jarním termínu 2022, aby se dostavili do sekretariátu školy k podání přihlášky v termínu od 22. 11. do 30. 11. 2021. Žáci současných tříd 4. ročníku se budou přihlašovat hromadně 25. 11. Pokud nebudou v tento den ve škole, musí se také dostavit individuálně do sekretariátu k podepsání přihlášky.

více ...
Ekologický kurz třídy 3. ZL Jak 3. ZL vyrazila na ekokurz
První překvapení, které nás všechny čekalo, byla moderní, prosklená a obrovská budova ekocentra Střevlík. Všem nám přišlo prostředí tohoto místa moc hezké. Budova sice byla umístěna přímo u hlavní silnice, avšak za budovou se nacházel krásný les, před kterým se rozléhaly ...
více ...
DIPLOM PRO ASOCIACI Dne 24. 9. 2021 obdržela Asociace zdravotnických škol od ministra zdravotnictví ČR a hlavní sestry ČR pamětní diplom za pomoc v boji s pandemií koronaviru. Protože do pomoci při zvládání pandemie se aktivně zapojili také žáci a zaměstanci SZŠ Turnov, patří poměrná část tohoto ocenění i naší škole. Diplom si můžete prohlédnout kliknutím na obrázek. více ...
ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJIL NÁMĚSTEK HEJTMANA Dne 1. 9. 2021 navštívil školu náměstek hejtmana Libereckého kraje Ing. Zbyněk Miklík, radní pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Pohovořil s paní ředitelkou o rozvoji školy a poté si v jejím doprovodu prohlédl školu. Pozdravil žáky prvního ročníku a popřál všem úspěšný nadcházející školní rok. Současně představil záměr výstavby Centra odborného výcviku formou nástavby na škole, který Liberecký kraj připravuje a podporuje. více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT TREVOS, a. s.