Den Země 2021 - VÝZVA


Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970 a v současnosti probíhá každoročně v mnoha zemích světa.
Naše škola tradičně uklízí přidělenou část Turnova v blízkosti školy. Letos můžete vyjádřit svůj aktivní postoj k životnímu prostředí pouze individuálně - vyslyšte výzvu a připojte se tak k akci vyhlášené Českým svazem ochránců přírody „Den Země – ukliďme svět od odpadků“. (Další informace můžete získat kliknutím na obrázky.)

VÝZVA pro všechny žáky: Ukliďte v okolí svého bydliště sami, s rodinou, ve dvojicích či skupinkách - jak situace a aktuální opatření dovolí. Své „úlovky“ vyfoťte a pošlete emailem na bimova(at)szsturnov.cz.
Těšíme se na Vaše příspěvky!

POTRAVINOVÁ SBÍRKA


Vyzýváme všechny žáky, zaměstnance či veřejnost k zapojení do potravinové sbírky - ať už v roli dobrovolníků, nebo jako dárci potravin. Veškeré informace získáte zvětšením (rozkliknutím) obrázků.
Děkujeme všem za projevenou solidaritu.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - změna termínů


  Jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se na naší škole konají do všech oborů. Byly ale rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 10. 3. 2021 přesunuty z důvodů epidemie Covid-19 na pozdější dobu. Původně plánované termíny 12.4. a 13. 4. neplatí - nové termíny jsou 3. a 4. května 2021 (pro podrobný rozpis klikněte na obrázek).
  Pozvánku s veškerými informacemi obdržíte 14 dní před termínem zkoušek.

  Vzhledem k epidemiologické situaci byly letošní ilustrační testy Cermat zpřístupněny veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.

ÚPRAVA MATURITNÍCH ZKOUŠEK 10. 3. 2021 a 15. 3. 2021


MŠMT ČR představilo dne 10. 3. 2021 na tiskové konferenci další úpravy maturitních zkoušek. SZŠ Turnov již prozíravě zareagovala na dříve vyhlášené změny posunutím termínů profilových částí MZK. Nové úpravy nejsou s plánem SZŠ Turnov v zásadním rozporu a byly do školního harmonogramu zapracovány (viz Pro žáky).
MŠMT ČR vydalo dne 15. 3. 2021 Opatření obecné povahy s konkrétním popisem všech úprav a změn maturitní zkoušky. Na jeho základě vydáváme dokument: Aktuálně platná pravidla a termíny konání maturitní zkoušky.
Na stránku MŠMT ČR se dostanete kliknutím na obrázek.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:
SZŠ Turnov nabízí v rámci projektu NAKAP II (viz záložka Projekty) dvě volnočasové aktivity pro žáky SŠ: Kroužek A s názvem „Poznáváme lidské tělo“ a kroužek B s názvem „Poskytujeme první pomoc a OSE péči“. Oba kroužky budou probíhat odpoledne 1 x týdně - konkrétnější informace poskytnou Mgr. Marcela Bímová (vedoucí kroužku A) a Mgr. Lenka Plívová (vedoucí kroužku B). Účast je ZDARMA.

Maturitní testy pro žáky 4. ročníku ZDARMA


Česká školní inspekce (ČŠI) převedla do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech, a dává vám je k dispozici prostřednictvím mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile.
Aplikace je ZDARMA ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows. Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.
Využijte pro svoji domácí přípravu k maturitě této speciální nabídky ČŠI!

Veletrh Gaudeamus on-line 2021 pro studenty

Team Veletrhu Gaudemaus připravil jeho on-line verzi, která začíná 19. ledna. Přednáškové dny budou vysílány živě na Facebook a Youtube „Gaudeamus – veletrh vzdělání“ a záznamy přednášek budou následně k dispozici na shlédnutí do konce června 2021. Cílem přednáškových dní bude poskytnout studentům co nejvíce aktuálních informací o nabídce studia po maturitě a motivovat je ke správnému rozhodnutí při volbě vysoké školy nebo dalšího studia. Pro další informace klikni na obrázek nebo viz "více".

více ...
DEN UČITELŮ 28. 3.

DEN UČITELŮ 28. 3.


Blahopřejeme všem pedagogickým pracovníkům ke Dni učitelů a děkujeme jim za jejich nelehkou práci v době distančního vzdělávání.
Vedení SZŠ Turnov

více ...
Pololetní hodnocení a prázdniny


Sdělujeme všem žákům a rodičům, že pololetní hodnocení bylo dnes (28. 1.) zveřejněno ve škole Online - výsledné známky naleznete ve složce "Hodnocení" (poslední sloupec nadepsaný Uz.), případné pochvaly či tresty ve složce "Výchovná opatření". V papírové podobě bude pololetní hodnocení předáno žákům ve formě výpisu až po jejich návratu do školy.

V pátek 29. 1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny. V týdnu od 1. 2. do 7. 2. 2021 mají žáci jarní prázdniny a učitelé mají nařízenou dovolenou, takže distanční výuka neprobíhá...

více ...
Antigenní testování pro veřejnost v Turnově


Zapojili jsme se do antigenního testování pro veřejnost, které na základě mimořádného opatření MZ ČR nadále pokračuje. Od pondělí 11. 1. 2021 je zřízeno odběrové místo u zadního vchodu do nemocnice (za heliportem), kde budou odborné učitelky SZŠ provádět odběry každý pracovní den od 8.00 do 10.00. Zájemci se musí objednat přes webové stránky KNL (sekce COVID-19 Informace, testování), kde si vyberou odběrové místo Nemocnice Turnov. Bez objednání nebude odběr proveden.
Od pondělí 8. 2. 2021 pokračuje testování již v režii zdravotnických pracovníků z nemocnice, ale našim odborným učitelkám patří obrovský dík, že testování v Turnově rozběhly.
Přímý odkaz na stránku KNL je ZDE.

  více ...
  DISTANČNÍ VÝUKA od 04. 01. 2021


  Vláda ČR na svém mimořádném jednání 23. 12. 2020 prodloužila nouzový stav do 22. 01. 2021 a rovněž rozhodla o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES, k němuž došlo v neděli 27. prosince 2020. To znamená, že od pondělí 04. 01. 2021 prozatím stále pokračuje distanční vzdělávání, což se týká momentálně všech ročníků a všech předmětů včetně praktického vyučování a praktické přípravy žáků nelekářských zdravotnických oborů.

  Jestliže někdo ze žáků potřebuje ve škole nebo na DM vyzvednout nějaké studijní materiály, je to možné s výjimkou 2. patra DM (pokoje 37 až 50), kde probíhá v týdnu 8. - 12. 1. rekonstrukce podlahy na chodbě.
  Vedení SZŠ Turnov

  více ...
  PF 2021
  Děkujeme za odvedenou práci všem žákům a zaměstnancům školy včetně DM a školní jídelny. Děkujeme za spolupráci všem sociálním partnerům. Přejeme v rámci možností příjemně strávené vánoční svátky a do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví.

  Vedení SZŠ Turnov
  více ...
  Prodloužení vánočních prázdnin


  Sdělujeme všem žákům a učitelům, že vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve škole, takže jsou o tyto dny prodloužené vánoční prázdniny. Plánované ředitelské volno na 21. a 22. 12. 2020 je proto zrušeno, ale výuka každopádně v těchto dnech neprobíhá.

  více ...
  DOD ZRUŠEN Den otevřených dveří původně plánovaný na 4. 12. 2020, přesunutý na náhradní termín 22. 1. 2021, je z důvodů pokračující epidemie Covid-19 a panujícího nouzového stavu ZRUŠEN. Případné dotazy týkající se informací o možnostech vzdělávání zodpovíme telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).
  Vzhledem k epidemiologické situaci budou letošní ilustrační testy Cermat zpřístupněny veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu prijimacky.cermat.cz.
  více ...
  VÝZVA TĚLOCVIKÁŘŮ Na konci října, když se rozjíždělo druhé kolo distanční výuky, vyhlásila sekce tělocvikářů výzvu studentům nazvanou „Zmáčkni to!“, která je měla v období online studia aspoň na chvíli odlákat od digitální techniky a poslat je ven, hýbat se. Skutečnost, že naši výzvu vyslyšely skoro čtyři desítky studentů, nám udělala velkou radost.
  Úkol zněl jasně, vyběhni, vyjdi nebo vyjeď na nejbližší kopec či místo, ze kterého je hezky vidět tvoje město či ves a zmáčkni to, tzn. udělej zajímavou fotku, která ukáže ...
  více ...
  Aktuální informace 3. 12. 2020 - rotační výuka 1. - 3. ročníku

  Aktuální informace 3. 12. 2020 - rotační výuka 1. - 3. ročníku


  Sdělujeme všem žákům a učitelům, že na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č.1263 se přechází na režim rotační výuky – střídání celých tříd po týdnech v prezenční a distanční výuce. Konkrétně od 7. 12. 2020 nastupuje na týden k prezenční výuce 1. skupina: třídy 1.ZL, 2.OS, 2.PS, 2.ZL, 2.MA-SČ a od 14. 12. 2020 nastupuje na týden k prezenční výuce 2. skupina: třídy 1.OS, 1.MA-SČ, 1.PS, 3.MA-SČ, 3.PS, 3.ZL.
  Ve dnech 21. a 22. 12. 2020 je ředitelské volno, takže výuka neprobíhá.

  Ubytování na DM a stravování ve školní jídelně je možné ...

  více ...