Přání


Všem sociálním partnerům školy, spolupracujícím firmám, žákům, rodičům a pracovníkům školy přejeme příjemně strávené vánoční svátky v kruhu svých blízkých, v roce 2023 samozřejmě hlavně zdraví a také (klikni na PF).

Vedení SZŠ

PLESOVÁ SEZÓNA ZAČALA


Po letech strádání kvůli covidové pandemii proběhly dva pátky po sobě (6. 1. 2023 a 13. 1. 2023) plesy naší školy věnované hlavně prezentaci žáků posledního ročníku vzdělávání. Můžeme konstatovat, že vstupenky i štěstíčka byly téměř vyprodány, žákyně a žáci (včetně třídních učitelek) byli ošerpováni a věříme, že se všichni dobře bavili (viz obrázek). Společenskou část studia jste zvládli na výbornou a teď už zbývá, aby maturita a závěrečné zkoušky dopadly taky tak.
Děkujeme žákům a učitelům, kteří se na organizaci a skvělém průběhu obou plesů podíleli. Těšíme se už nyní na příští rok.

Vedení SZŠ Turnov

Proběhlo 2. kolo studentských voleb V dnech 18. - 19. 1. jsme byli jednou ze 17 škol v rámci Libereckého kraje a jednou z 350 škol v celé České republice, které pokračovaly v projektu "Jednoho světa na školách" a zorganizovaly druhé kolo studentských prezidentských voleb.
Navzdory nevlídným ...
více ...
Zprávy z florbalu - loňský výsledek obhájen!!! Ve středu 18.1. 2023 se v Liberci konalo krajské finále středních škol dívek - Krajský florbalový turnaj Subterra cup. Turnaje se zúčastnily vítězné týmy z okresních kol: Gymnázium Česká Lípa, SUPŠS Železný Brod, SŠHL Frýdlant a my - SZŠ Turnov. Naše děvčata ve složení: Hančová, Kubešová, Zoreníková, Stránská, Dymešová, Resselová, Hotková, Skřivánková, Kočí a Oudová dokázala porazit ... více ...
Zajímavá prezentace Domovem seniorů Pohoda v Turnově se v úterý 10. ledna 2023 nesl štěkot. Konala se zde pravidelná canisterapeutická prezentace využívající pozitivního působení psa na lidskou psychiku.
Prezentace se zúčastnili žáci 3. ročníku oboru ...
více ...
Workshop zdravotnických pomůcek Ve dnech 20. - 21.12. 2022 se uskutečnil na naší škole workshop zdravotnických pomůcek pro žáky 2. a 3. ročníku oboru Masér ve zdravotnictví. Navštívila nás paní Pavlína Sádková z firmy DMA Praha. DMA Praha na našem trhu působí od roku 1998 a je jedním z největších distributorů kompenzačních pomůcek pro seniory a tělesně postižené v ČR. Nabízí kompletní sortiment zdravotních pomůcek, které pomáhají ... více ...
Jak dopadly studentské prezidentské volby? V pondělí 12. prosince na naší škole proběhly studentské prezidentské volby. Jedná se o jeden z projektů "Jednoho světa na školách", kterého se mohou střední školy dobrovolně zúčastnit a zvýšit tím zájem mladých lidí o veřejné dění. Volebnímu dnu předcházely diskuse v hodinách základů společenských věd, během kterých byli představeni jednotliví kandidáti, vysvětlen volební systém České republiky a prezentována ...[číst více] více ...
Subterra Cup – okresní kolo V minulém týdnu (6. a 7. prosince 2022) proběhlo ve Sportovním centru Semily okresní kolo florbalového turnaje středních škol pod názvem SUBTERRA CUP, který letos nahradil tradiční "středoškolky". Protože florbal je oblíbeným sportem v této věkové skupině (a nejinak je tomu i u nás na "zdrávce"), obsadili jsme kategorie dívek i chlapců. [číst více] více ...
Masírujeme FOKUS S nestátní neziskovou organizací Fokus Turnov, která poskytuje péči o osoby s duševním, mentálním a kombinovaným postižením, spolupracujeme při výuce oboru Sociální činnost již delší dobu. Dosavadní partnerství se během listopadu a prosince podařilo rozšířit na obor Masér ve zdravotnictví. Žáci čtvrtého ročníku tohoto oboru měli možnost aplikovat své praktické dovednosti masáže u klientů Fokusu, kteří školu pravidelně navštěvují ... (viz více) více ...
POMÁHÁME POTŘEBNÝM

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
Studenti Střední zdravotnické školy třetího ročníku oboru Sociální činnost s pomocí Místní skupiny Českého červeného kříže uspořádali charitativní sbírku pro Diakonii Broumov, sociální družstvo. Sbírka oblečení, bot, knih a drobných elektrospotřebičů se uskutečnila v termínu 1. listopadu – 16. listopadu 2022 na Domově mládeže SZŠ Turnov. Náš tým tuto akci rozhodně nepodcenil ... (viz více)

více ...
Spolu s vámi, z. ú. – sociální podnik zrakově postižených Ve středu 7. 12. 2022 se mohly žákyně třídy 2. PS konkrétněji seznámit se světem zrakově handicapovaných osob. Komunikace a specifický přístup právě k handicapovaným lidem je jedna z oblastí, která je probírána v rámci předmětu Psychologie a komunikace. Dnešní setkání se dvěma členkami .... (viz více) více ...
Bobřík informatiky

Letos jsme se opět zapojili do soutěže Bobřík informatiky. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěž probíhala formou testu na počítači a soutěžící vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce.

Do soutěže se zapojily ... (viz více)

více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT TREVOS, a. s.