HLASUJTE PRO NÁŠ PROJEKT

Na internetové stránce firmy Partners.

více ...
VLTAVA 2015 Pro žáky prvních ročníků pořádáme letos VODÁCKÝ KURZ, který se koná v termínu 1.6. - 5.6. 2015 na jedné z nejhezčích českých řek - Vltavě. Potřebné dokumenty najdete ke stažení v příloze této zprávy. více ...
30. VÝROČÍ DOMOVA MLÁDEŽE

U příležitosti oslav 30. výročí otevření DM při SZŠ se koná den otevřených dveří. Pozvánka s konkrétními údaji se vám otevře v plné velikosti kliknutím na její zmenšený obraz.

více ...
HARMONOGRAM ústní MZK

Harmonogram třídy 4.ZA naleznete ZDE.

více ...
2. a 3. kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do oborů ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT a SOCIÁLNÍ ČINNOST. Kritéria naleznete ve složce Pro uchazeče, přijímací řízení. Přihlášky přijímáme do 28. 8. 2015.

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení do oboru ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM. Kritéria naleznete ve složce Pro uchazeče, přijímací řízení. Přihlášky přijímáme do 28. 8. 2015.

více ...
Letní smyčcové kurzy Přihláška k ubytování a stravování na domově mládeže v době konání Letních smyčcových kurzů (30. 6. – 11. 7. 2015) je ke stažení zde. více ...
Vyhlášení literární soutěže

Ve čtvrtek dne 9. dubna se v Praze na Novoměstské radnici uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů 10. ročníku Ceny Waltera Sernera. Byli jsme při tom!

Třída 3. ZA vyrazila na exkurzi v doprovodu třídní učitelky Mgr. Evy Rajmové a učitelky českého jazyka a literatury Mgr. Blanky Blažkové. Program byl pestrý. Dopoledne jsme navštívili výstavu SMRT v Nové budově Národního muzea. Lektorovaná přednáška Smrt jako zrcadlo života Mgr. Marty Vackové, ředitelky obecně prospěšné společnosti Ruah, sklidila u našich žáků velký ohlas. Vlastní expozice nás také velmi zaujala, výstavu můžeme jen doporučit.

A jdeme do finále – co bylo odpoledne, kdo se umístil v soutěži a jak, to všechno si můžete přečíst na "Turnovsku v akci" v tomto článku.

více ...
Elektronická evidence tržeb Protože v relativně krátké době se můžeme setkat s EET v praktickém životě, zveřejňujeme na žádost finančního úřadu LK informace o jejich principech, proč bude zavedena a co je jejím cílem. Uvedené informace lze najít na stránkách Finanční správy ČR, na které lze přejít kliknutím na logo: více ...
Nejhezčí diplom

Vyberte ten nejhezčí diplom na soutěž v první pomoci! Návrhy diplomů jsou vystaveny na nástěnce v 2. podlaží (u objednávacího terminálu). Hlasovat můžete od 8. do 15. dubna. Každý může poslat pouze jeden hlas! Své hlasy posílejte ze svých telefonů či domácích počítačů. Kvůli omezení pro odeslání pouze 1 hlasu z jednoho hlasovacího místa není možné, aby více žáků hlasovalo ze školních PC. HLASOVAT.

více ...
Psychologická olympiáda

Ve středu 18. března 2015 se v Rumburku uskutečnilo regionální kolo 11. ročníku psychologické olympiády, letos na téma "Jak si navzájem lépe porozumíme". Naši školu na něm reprezentovaly žákyně Anna Bičíková z 3. ZA a Kateřina Silná z 3. ZL. Kateřina Silná si zároveň z olympiády odvezla krásné 3. místo. Oběma žákyním blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011