Harmonogramy ústní části MATURITNÍ ZKOUŠKY


  Na tomto místě budou postupně zveřejňovány harmonogramy ústní MZK poté, až budou zpracovány a schváleny:
 • harmonogram třídy 4.ZL - ZDE (zveřejněno 29. 4.)
 • harmonogram třídy 4.PS - ZDE (zveřejněno 3. 5.)
 • harmonogram třídy 4.MA-SČ - ZDE (zveřejněno 10. 5.)

  Dne 13. 5. byly vyvěšené harmonogramy drobně upraveny. Změny se týkají místa konání 4.ZL - kvůli probíhajícím stavebním pracím na jižní straně fasády jsou zkoušky přesunuty na severní stranu. Další úpravy se týkají vyučujících ve funkci přísedícího u CJL.

  Vedení SZŠ Turnov

VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK k umístění na DM


Vyzýváme všechny zájemce o ubytováni v příštím školním roce 2024/2025 na Domově mládeže SZŠ Turnov, aby podali přihlášku. Přihlášky k umístění do DM se podávají do 15. června 2024 skupinovým vychovatelkám nebo do podatelny školy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Přihláška k umístění do DM se podává na každý školní rok - žádný automatický nárok již ubytovaných žáků na ubytování NEVZNIKÁ!
Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity DM, budou žáci umisťováni k ubytování na základě pořadníku, který bude sestaven podle předem daných kritérií. Kritéria pro umístění k ubytování jsou zveřejněna na této webové stránce v sekci Domova mládeže, kde naleznete i potřebné přihlašovací formuláře.

Vedení SZŠ Turnov

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - VÝSLEDKY 1. KOLA


  Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete 15. 5. 2024 v systému DiPSy. Kromě toho jsou tento den také zveřejněny cca od 7:30 h vyvěšením na dveřích budovy školy (úřední deska) a na webové stránce školy na tomto místě:
 • Výsledky - obor masér ve zdravotnictví - ZDE
 • Výsledky - obor ošetřovatel - ZDE
 • Výsledky - obor praktická sestra - ZDE
 • Výsledky - obor sociální činnost - ZDE
 • Výsledky - obor zdravotnické lyceum - ZDE

  Současně zveme všechny přijaté uchazeče na schůzku budoucích prvních ročníků, která se koná ve středu 12. 6. 2024 od 15.00 hodin (viz pozvánka - klik na obrázek).

  Vedení SZŠ Turnov

JAK SE ZACHOVAT V NOUZOVÝCH SITUACÍCH


V souvislosti s tragickou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve čtvrtek 21. 12. 2023 zveřejňujeme ZDE manuál pro nouzové situace, který nám poskytl v rámci aktivace bezpečnostních a režimových opatření náměstek hejtmana LK pro oblast školství RNDr. Jiří Čeřovský.

Vedení SZŠ Turnov

Návštěva partnerské školy Berufsfachschule v Nieskách (Exkurze proběhla s finanční podporou SRPŠ.)
V úterý 23. 4. jsme se se třídou 3. ZL v doprovodu vyučujících němčiny Mgr. Jitky Soukeníkové, Mgr. Romany Bílkové a třídní učitelky PhDr. Aleny Novotné vydali na cestu do Niesek, abychom navštívili naši německou partnerskou školu. Po milém přivítání nás pozvali dál, kde už pro nás bylo připravené občerstvení. Mohli jsme si nabídnout sladké pečivo, ovoce a zeleninu a samozřejmě nechyběla ani káva a čaj.
více ...
Charitativní sbírka – srdíčkový den „Život dětem“ V úterý 16. 4. 2024 se konala charitativní sbírka – jarní srdíčkový den 2024 „Život dětem“. Již od roku 2000 je posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou ... více ...
Potravinová sbírka V sobotu 13. 4. 2024 se konala v Turnově potravinová sbírka, kterou pořádalo centrum pro rodinu Náruč, což je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2000 v Turnově. Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém ... více ...
Schůzky SRPŠ a třídní schůzky Přesunutá zpráva z hlavních novinek: Zveme všechny zákonné zástupce žáků na schůzky SRPŠ a třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 18. 4. 2024 od 16.00 hodin v budově školy. Přijďte se informovat o prospěchu, docházce a chování žáků.
Vedení SZŠ Turnov
více ...
Bramborové medaile pro chlapce SZŠ Dne 24. 4. 2024 se naši chlapci zúčastnili turnaje v sálovém fotbale. Začátek byl famózní - 2 výhry. Později nám docházely baterky a chybělo také to pověstné "štěstíčko". Rozhodně jsme ... více ...
Hoši ubojovali pátý flek a dívky stříbro! Na tradičních florbalových středoškolkách, které se konají vždy v dubnu v turnovské hale, se představil také omlazený tým chlapců SZŠ Turnov. Žáci posledního ročníku již finišují směrem k maturitě, a proto probíhá přirozené střídání generací v týmu. Naši borci byli nalosováni do skupiny s GYTU, OAHŠ a SŠ Semily a čekala ... více ...
Soutěžíme … Ema Mordovancová, žákyně třídy 1.ZL, se v uplynulém týdnu jako nejlepší řešitelka školního kola dějepisné olympiády zúčastnila kola krajského, které se konalo v Liberci dne 10. 4. 2024. Tematické zaměření soutěže bylo letos ... více ...
Ekokurz 2024 Ve dnech 2. – 5. 4. se třída 2. ZL účastnila ekokurzu v Hejnicích. Ekocentrum Střevlik připravilo zajímavý program, ve kterém se střídaly workshopy uvnitř s pohybem na čerstvém jizerskohorském vzduchu. V takřka rodinném prostředí jsme konzumaci lahodných pokrmů, které nám s úsměvem připravovaly paní kuchařky, prokládali ... více ...
Krajská kola olympiády BIO s naší účastí V pátek 22. 3. 2024 se v Liberci na ZŠ 5. května konalo krajské kolo BIO olympiády v kategorii B (3. a 4. ročníky), kterého se zúčastnily Monika Jakouběová a Věrka Dobrovská.
O 14 dní později na stejném místě proběhlo ...
více ...
Návštěva hejtmana V rámci tzv. hejtmanského dne navštívil ve čtvrtek 4. 4. 2024 naši školu v doprovodu starosty města Turnova Tomáše Hockeho hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Cílem byla především prohlídka stavby COV, u níž vyjádřil pan hejtman přesvědčení, že stavba bude dokončena v termínu a na konci srpna 2024 ... více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT Ontex TREVOS, a. s.