ZAČÍNÁME ŠK. ROK 2015/2016 Sdělujeme všem žákům, že po prázdninách se sejdeme znovu ve škole v úterý 1. 9. 2015 již v 7.50 h podle nového rozvrhu zvonění, který naleznete ZDE. více ...
Veřejná zakázka

SZŠ Turnov vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele, stáže pro učitele na zahraniční škole a zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky II".

- Část A: 3 jazykové kurzy v zahraničí pro pedag. pracovníky. Předpokl. hodnota 170.000 Kč s DPH.

- Část B: 2 zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Předpokl. hodnota 495.000 Kč s DPH.

- Část C: 1 zahraniční stáž pro pedagogického pracovníka. Předpokl. hodnota 42.000 Kč s DPH.

Uchazeč může podat nabídku na kteroukoli z částí A, B, C. Na každou z částí může uchazeč podat nejvýše jednu nabídku. Každá část je hodnocena zvlášť. Lhůta pro podávání nabídek končí 2. 9. 2015 v 15.30 hod.. Text výzvy, zadávací dokumentace a vzory veškerých příloh jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

více ...
ZÁŘÍ 2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY v podzimním termínu proběhnou:

 • od 1.9.2015 do 7.9.2015 - písemná část na spádové škole (ISŠ Semily)
 • 16.9.2015 (ZL) a 17.9.2015 (ZA) - ústní část v kmenové škole (SZŠ Turnov - harmonogram bude vyvěšen zde)
 • ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY v podzimním termínu proběhnou:

 • 1.9.2015 - písemná část ZZK
 • 2.9.2015 - praktická část ZZK
 • 16.9.2015 - ústní část ZZK (harmonogram ZDE.)
 • více ...
  SRPEN 2015
   OPRAVNÉ ZKOUŠKY A HODNOCENÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU
  Dostavte se do školy v termínech dle vyvěšeného rozpisu ZDE.
  více ...
  Mezinárodní soutěž v první pomoci

  V pátek dne 26. června 2015 se v areálu školy na pěti stanovištích soutěžilo v předlékařské první pomoci. Na jedné straně tříčlenná družstva, která testují své znalosti a dovednosti v poskytování předlékařské první pomoci, na straně druhé týmy maskující modelová zranění a dramaticky ztvárňující danou situaci (nutno podotknout, že herecké výkony byly velmi slušné!). Mezinárodní účast zajistila přítomnost pozvané partnerské střední školy Medizinische Berufsfachschule Niesky.

  Odměny byly připraveny pro nejlepší družstva i pro nejlepší třídu, kterou se pro letošní ročník stala 3. ZA. Finanční částku 3000 Kč jako příspěvek na školní akci pro 3. ZA vyhrál tým na 1. místě ve složení Lucie Bartůňková, Michaela Hudcová a Tereza Pajasová, na 3. místě se umístil druhý tým třídy 3. ZA ve složení Kristýna Paříková, Petra Rejfová a Lucie Štěrbová. Na 2. místě v soutěži družstev i přes jazykovou bariéru skončil soutěžní tým z partnerské školy Niesky. Gratulujeme! A můžeme se těšit zase za rok na další soutěžní klání. Že je opravdu o co stát, dokládá reportáž jedné z účastnic - výherkyň, studentky 3. ZA Lucie Bartůňkové, kde se dočtete více!

  více ...
  2. a 3. kolo přijímacího řízení

  Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do oborů ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT a SOCIÁLNÍ ČINNOST. Kritéria naleznete ve složce Pro uchazeče, přijímací řízení. Přihlášky přijímáme do 28. 8. 2015.

  Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení do oboru ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM. Kritéria naleznete ve složce Pro uchazeče, přijímací řízení. Přihlášky přijímáme do 28. 8. 2015.

  více ...
  Prázdninové ubytování pro veřejnost V termínu od 30. 6. do 18. 7. 2015 nabízíme volnou ubytovací kapacitu na domově mládeže. Cena ubytování je 200 Kč + 15 Kč rekreační poplatek za dospělou osobu a noc. Rezervaci ubytování je možné provést na e-mailu info@szsturnov.cz. více ...
  VLTAVA 2015

  Ve dnech 1. – 5. 6. se uskutečnil vodácký kurz pro studenty prvního ročníku ZL, několika žáků z 1. ZA a tří žáků z 2. ZL. V příloze této zprávy najdete několik ilustračních fotografií a také konečné vyúčtování kurzu. A jak jej viděli sami zúčastnění žáci? Stručnou reakci nám poskytla žákyně 1. ZL Daniela Drahošová. [číst dál]

  více ...
  OCENĚNÍ FIRMIČKY V pátek 5. 6. 2015 byly na závěrečné konferenci projektu Okresní hospodářské komory "Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti" vyhlášeny nejúspěšnější firmičky. Mezi 68 účastníky získala naše firmička "Senior klub" krásné 3. místo a škola díky tomu získala titul "Podnikavá škola 2015". Gratulujeme a děkujeme žákům třídy 1.OS a učitelkám, které se na projektu podíleli. více ...
  30. VÝROČÍ DOMOVA MLÁDEŽE

  U příležitosti oslav 30. výročí otevření DM při SZŠ se koná den otevřených dveří. Pozvánka s konkrétními údaji se vám otevře v plné velikosti kliknutím na její zmenšený obraz.

  více ...

   

  ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011