ZAHÁJENÍ ŠKOL. ROKU 2014/2015

Na SZŠ Turnov proběhlo ve slavnostnější atmosféře než obvykle. Školu poctila svojí návštěvou staturtární náměstkyně hejtmana LK pověřená řízením resortem zdravotnictví, tělovýchovy a sportu Bc. Zuzana Kocumová. Paní náměstkyně pozdravila žáky, popřála jim hodně úspěchů ve studiu a pohovořila o souvislostech mezi zdravím a sportem. Poté si prohlédla školu i celý areál s jídelnou a domovem mládeže. Líbilo se jí u nás a tak můžeme doufat, že se třeba brzo znovu objeví.

více ...
PROZATÍMNÍ ROZVRH

Rozvrh hodin ještě není pevně stanoven. První týden se vyučuje podle rozvrhu, který je po dnech umístěn do záložky "Pro žáky/změny rozvrhu".

více ...
PODZIMNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Praktické zkoušky proběhnou ve dnech 8. a 9. září 2014. Zahájení ve 12.45 h na chirurgickém oddělení. Ústní zkoušky proběhnou ve dnech 11. a 12. září 2014. Harmonogram obou tříd naleznete zde. Vedení SZŠ

více ...
Ubytování na DM

Od září 2013 nabízíme od pondělí do pátku - v případě skupiny 30 - 45 osob i o víkendu - levné a kvalitní ubytování na domově mládeže. Vhodné pro školní akce, sportovní soustředění nebo rekreaci. Pro více informací nás kontaktujte na tel. 481 322 723 nebo e-mailu konakova@szsturnov.cz.

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011