Druhé kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do oboru OŠETŘOVATEL. Kritéria naleznete ve složce Pro uchazeče – přijímací řízení. Přihlášky přijímáme do 12. 5. 2016. V případě nenaplnění do počtu 20 žáků vyhlásíme následně 3. kolo přijímacího řízení.

Sportovně-turistický kurz

V termínu od 9. do 13. května pořádáme pro všechny žáky 2. ročníků sportovně-turistický kurz. Základnu máme v areálu Rekreačního zařízení Vesec (pod Kozákovem). Budeme se věnovat rozmanitým sportovním aktivitám v Ćeském ráji. Seznam potřeb a čestné prohlášení jsou ke stažení v příloze tohoto sdělení.

více ...
Maturitní tablo třídy 4. ZA

Jako své symbolické rozloučení se střední školou nafotila třída 4. ZA na sklonku svého studia maturitní tablo s titulem "Život na vlásku". Jeho originál si můžete prohlédnout ve výkladní skříni obchodu v Hluboké ulici. Který obchod to konkrétně je? Neprozradíme! Udělejte si procházku a jistě nebudete litovat.

více ...
Badmintonový turnaj

Dne 18. dubna 2016 se uskutečnil historicky první Badmintonový turnaj SZŠ Turnov. Soutěž se konala díky ochotnému vedoucímu badmintonového oddílu panu Žákovi v Tělovýchovně sportovním clubu v Turnově.

Soutěžící se mohli zúčastnit hry ve třech kategoriích – dívčí dvojice, smíšené páry a jednotlivci.

více ...
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - VÝSLEDKY

Pro další postup si přečtěte DOPIS ŘEDITELKY UCHAZEČŮM.

    Dnes (22.4.2016) zveřejňujeme VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

    - pro obory ZA, ZL a SČ naleznete výsledky ZDE

    - pro obor OŠ naleznete výsledky ZDE

více ...
EVVO projekt Zambie

Ve středu 23. března se uskutečnil projektový den, kterého se zúčastnily také třídy 1. ZL a 1. ZA-SČ. Předem jsme si připravili program s četnými informacemi a poznatky o Zambii. Naše škola má již druhým rokem v adopci chlapce z této africké země - Alberta Musondu. Jaký má vůbec on a jeho rodina život? S čím se musí každodenně potýkat? Jednotlivé skupiny se podle ročníků shromáždily v respiriu školy a vzájemně jsme si své příspěvky prezentovali.

více ...
Letní smyčcové kurzy Přihláška k ubytování a stravování na domově mládeže v době konání Letních smyčcových kurzů (30. 6. – 11. 7. 2016) je ke stažení zde. více ...
Ekologický kurz

V termínu od 11. do 15. dubna se pro žáky 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum koná v rámci výuky biologie Ekologický kurz v Oldřichově v Hájích v Ekocentru Střevlik. Pokyny k odjezdu a čestné prohlášení jsou ke stažení v příloze tohoto sdělení.

více ...
Soutěž v ošetřovatelství

Dne 31. 3. 2016 se konala soutěž v ošetřovatelství na SZŠ Ruská v Praze 10. Hlavním tématem soutěže byl „ Imobilizační syndrom, jeho projevy a prevence“. Naší školu reprezentovala žákyně z 2.ZA-SČ Marie Tarantová. Jako jediná studentka 2. ročníku v této soutěži statečně bojovala se studentkami 3. a 4. ročníků. Žákyně do 3. místa obdržely diplomy a ostatní získaly potvrzení o účasti. Děkujeme jí za úžasný a statečný výkon.

více ...
Třídní schůzky Třičtvrtěletní pedagogická rada, schůze SRPŠ a třídní schůzky se konají ve středu dne 13. dubna 2016. Zahájení společné schůze SRPŠ je v 16.00 hod v aule školy - dveře č. 312. Po ní následuje schůzka s třídním učitelem a dle Vašeho zájmu individuální konzultace o prospěchu a chování s jednotlivými vyučujícími. Těšíme se na Vás. Vedení školy více ...
Velikonoční sbírka

Studenti a studentky druhých ročníků uspořádali v měsíci březnu tři charitativní Velikonoční sbírky. Všechny třídy nabízely svým spolužákům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy mnoho sladkých i slaných dobrot, např. párky v rohlíku, koláče, tousty, perníky a mnohé další. Cílem těchto sbírek bylo vybrat peníze potřebné pro našeho adoptovaného chlapce Alberta Musondu ze Zambie, kterého jako škola podporujeme v jeho rozvoji a studiu. Částka 5.450 Kč, kterou jsme nakonec vybrali, předčila plně naše očekávání a bude prospěšná nejen našemu Albertovi, ale i v dalším charitativním projektu. Akce rozhodně patří mezi vydařené a již teď se těšíme na další sbírky.

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH