AKTUÁLNÍ INFORMACE 20. 10. 2020 - NÁVRAT ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ NA PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ


Dne 19. října 2020 došlo ke změně usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 v tom smyslu, že se obnovuje praktické vyučování a praktická příprava žáků nelekářských zdravotnických oborů, ale pouze ta, která se realizuje ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Od zítřka tedy opět začíná výuka předmětu OSN třídy 3.PS. Žáci, kteří již pracují jako dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních, zůstávají tam. Ubytovaným žákům popřípadě i neubytovaným žákům, kterým nepojedou spoje z praxe a na praxi, je povoleno ubytování na DM. Žáci ostatních oborů nastoupí dle vývoje situace až po podzimních prázdninách. Sociálního oboru se tato úprava netýká a pokračuje v distanční výuce podle rozvrhu.

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut


Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se ZDE.
Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete ZDE. V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

BAROMETR MEZI STUDENTY ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL 2020


Vyzýváme vás, žáky a žákyně naší školy, k účasti ve třetím ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol 2020“ – průzkumu mezi budoucími zdravotními sestrami. Tento průzkum je směřován ke studentům středních zdravotnických škol, vyšších odborných zdravotnických škol a vysokých zdravotnických škol. Hlavním cílem tohoto průzkumu je zjistit, kam mají studenti namířeno po ukončení jejich studia a také definovat důvody jejich rozhodnutí.
DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE.

AKTUÁLNÍ INFORMACE 13. 10. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE 13. 10. 2020 - ŠKOLY UZAVŘENY BEZ VÝJIMKY!


Informace pro všechny rodiče a žáky - podle nařízení vlády ČR č. 1022 z 12. října 2020 o krizovém řízení dochází od 14. října do 1. listopadu 2020 K ÚPLNÉMU UZAVŘENÍ ŠKOLY VČETNĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ, PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY A UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE. Od zítřka tedy přechází veškeré vzdělávání na distanční formu. Žáci ubytovaní na DM dnes ...

více ...
AKTUÁLNÍ INFORMACE 9. 10. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE 9. 10. 2020 - ŠKOLA UZAVŘENA S VÝJIMKOU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY


Jak jste jistě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, byla vládou ČR resp. MŠMT ČR nařízeno od 12. října do 23. října celostátní uzavření SŠ a VOŠ s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Z tohoto důvodu budou v příštích 14 dnech probíhat prezenčně dle normálního rozvrhu (s drobnými přesuny hodin - viz ŠkolaOnline) pouze výuka těchto předmětů:

více ...
AKTUÁLNÍ INFORMACE 3. 10. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE 3. 10. 2020 - ŠKOLA V PROVOZU


Informace pro všechny rodiče a žáky - podle aktualizovaného tzv. "semaforu" jsou v Libereckém kraji 3 okresy zelené (Semily, Česká Lípa, Jablonec n. N.), a proto krajský hygienik rozhodl, že Liberecký kraj jako celek zůstává zelený a všechny střední školy jsou NADÁLE OD 5. 10. 2020 V PROVOZU. Dochází pouze k omezení rizikových aktivit v rámci hudební a dramatické výchovy (vyloučen zpěv) a v rámci tělesné výchovy (vyloučeny sportovní činnosti). Tato skutečnost byla sdělena SŠ dopisem z KHS Liberec, který byl doručen 2.10. 2020.

více ...
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DM - ZRUŠENO
Z důvodu omezení shromažďování uvnitř i venku na maximálně 6 osob je ZRUŠENO slavnostní znovuotevření DM, které mělo proběhnout 19. 10. 2020 ve 14 hodin po realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže - Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009316).
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
více ...
NOVÁ POVINNOST V NOŠENÍ ROUŠEK od 18. 9. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s platností od 18. 9. 2020 zakrytí nosu a úst ve všech vnitřních prostorách školy, tj. nově i v učebnách při výuce. Výjimku z této povinnosti mají pouze činnosti, které s rouškou nelze vykonávat (např. cvičení, zpěv). Žádáme všechny žáky a zaměstnance, aby nařízení dodržovali spolu s ostatními doporučeními - mytí resp. dezinfekce rukou, časté větrání, rozestupy.
Věříme v zodpovědný přístup všech. Děkujeme.

Vedení SZŠ Turnov
více ...
ŽENA REGIONU - VÝSLEDKY

Dne 15. 9. 2020 byly v Oblastní galerii Liberec - v budově bývalých městských lázní - vyhlášeny výsledku soutěže ŽENA REGIONU. Paní ředitelka Lenka Nováková se umístila v rámci Libereckého kraje na lichotivém 2. místě.
Výsledky ... [viz více]

více ...
INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA ZAČÁTKU 2020/2021 Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím v jídelně a domově mládeže, které budou snad ukončeny 5. 9. 2020, nebude v termínu od 1. 9. do 4. 9. 2020 v provozu školní jídelna. Náhradním způsobem zajistíme v tomto období pouze snídaně a večeře pro ubytované žáky. Bohužel nejsme schopni zajistit žákům výdej obědů. Prosíme, abyste počítali s tím, že obědy si musíte zajistit z vlastních zdrojů.
Omlouváme se za komplikace, ale průběh stavby - přes veškerou snahu paní ředitelky - nejsme schopni urychlit. Doufáme, že uvedený termín ukončení stavby bude opravdu konečný.

Vedení SZŠ Turnov
více ...
Upozornění pro žáky ubytované v DM ve šk. roce 2020/2021

POZOR - DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Revize elektrospotřebičů, které chce žák používat na DM (a jsou povolené Vnitřním řádem DM) si každý zajistí sám před nástupem na DM. Každý elektrospotřebič musí být viditelně označený štítkem a revize doložena protokolem. Používání nezrevidovaných elektrospotřebiče na DM není povoleno.


Vedení SZŠ Turnov

více ...
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - AKTUALIZOVANÉ PO NÁHRADNÍM TERMÍNU

Na následujících odkazech je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:

více ...
Vydání vysvědčení pro 1. až 3. ročník

VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ PRO 1. AŽ 3. ROČNÍK - AKTUALIZACE 26. 6. 2020


Vysvědčení bude vydáváno takto:
  • 1.OS, 1.PS, 2.PS, 2.MA-SČ, 3.ZL v pondělí 29. 6.
  • 1.MA-SČ, 1.ZL, 2.ZL, 3.ZA, 3.MA-SČ v úterý 30. 6.
    Připomínáme povinnost předložení čestného prohlášení (pokud někdo ve škole vůbec nebyl a tudíž ho doposud nepředložil - formulář ke stažení ZDE)

více ...