PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Pro maturitní obory bez talentové zkoušky se konají přijímací zkoušky na všech SŠ v ČR jednotně ve dnech 14. 4. 2020 (úterý - 1. termín) a 15. 4. 2020 (středa - 2. termín). Pokud podáváte dvě přihlášky, pak jsou totožné (pořadí škol v přihlášce určuje, kde se zúčastníte jednotné přijímací zkoušky v 1. a kde ve 2. termínu). Přihlášky musí být doručeny do školy do 1. března 2020. Podrobnosti a kritéria přijímacího řízení naleznete vlevo v záložce "Pro uchazeče - Přijímací řízení".

ŠKOLNÍ PLES

Tradiční společenskou akcí každého roku je ples maturantů a absolventů školy, který úspěšně proběhl 10. ledna v prostorách kulturního domu Střelnice. Všechny 3 třídy poslední ročníku vzdělávání se prezentovaly nástupem, maturitním videem a samozřejmě slavnostním šerpováním. Došlo k setkání absolventů, učitelů a přátel školy a nechybělo ani půlnoční překvapení. Děkujeme všem zúčastněným včele s třídními učitelkami za obrovskou práci věnovanou přípravě plesu i jeho zdárnému průběhu. Plakát akce rozkliknete vpravo.

Setkání s ministryní proběhlo v Pohodě

Ve středu 5.2. se žáci čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost účastnili neformálního setkání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, která navštívila domov důchodců Pohoda v době učební praxe našich žáků. Paní ministryně debatovala...

více ...
Černá kavárna

Dne 15. 1. 2020 se třída 3. OS zúčastnila zážitkového programu „Černé kavárny“ při Domově dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Jde o program, který informuje o životě lidí se zrakovým handicapem. ...

více ...
Florbalové středoškolky ukázaly potenciál chlapců a přinesly skvělé stříbro děvčat

Adventní čas přinesl jako každoročně kromě mikulášské nadílky i florbalová klání chlapců a děvčat středních škol v rámci semilského okresu.

V hale TJ Turnov se nejdříve 11. prosince představili chlapci a rekordní účast 11 škol dávala předpoklady nelítostné sportovní řeže...

více ...
ÚSPĚCH V ANKETĚ

S velkým potěšením oznamujeme, že v hodnocení projektu "StředníRoku 2018/2019" patří naše škola z pohledu studentů a absolventů k TOP středním školám v České republice! V letošním hodnocení jsme se umístili na 3. místě v kategorii Liberecký kraj ...

více ...
FIRMIČKY běží již druhý rok

Dne 9. 12. 2019 se vybraní žáci ze SZŠ Turnov zúčastnili (v rámci projektu Firmičky - Společná cesta k podnikavosti na školách) společného ratingu firmiček v polském Boleslawci. Zástupci všech účastníků projektu představili svoji činnost a předali si navzájem své zkušenosti. ...

více ...
Návštěva SZŠ v Topoľčanech

V rámci získávání nových kontaktů a informací jsme se v pondělí 7. října vydali s paní ředitelkou Lenkou Novákovou na třídenní pobyt na Slovensko do Topoľčan k nové partnerské zdravotnické škole. Hned ráno jsme vyrazili vlakem z Turnova směr ...

více ...
Přihlášení k maturitní zkoušce - JARO 2020

Vyzýváme všechny bývalé žáky, kteří chtějí konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2020, aby se dostavili do školy nejpozději do pondělí 2. 12. 2019 k podání přihlášky. Bez podání přihlášky do tohoto data nelze v jarním termínu přistoupit k maturitní zkoušce. Vedení SZŠ Turnov

více ...
Projektový den pro ZŠ - Zdravá výživa

V pátek 29. listopadu 2019 navštívili naši školu žáci 6. ročníku ZŠ Žižkova Turnov. V rámci projektu NAKAP absolvovali čtyři hodiny projektového vyučování na téma Zdravý životní styl. Naše vyučující ...

více ...
BOBŘÍK INFORMATIKY

Celorepubliková soutěž v počítačové gramotnosti Bobřík informatiky se letos konala 11. a 12. listopadu. Naši žáci se soutěže zúčastnili poprvé. Soutěžili ve dvou kategoriích, Senior – 3. a 4. ročníky, Junior – 1. a 2. ročníky. Soutěže se zúčastnily třídy Zdravotnického lycea ...

více ...
VYJÁDŘENÍ KE STÁVCE

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy se nepřipojili ke stávce vyhlášené ČMOS pracovníků školství na středu 6. 11. 2019. Vnímáme problematiku financování školství a budeme bedlivě sledovat, jak vláda ČR plní své programové prohlášení. V případě, že své sliby plnit nebude, pečlivě zvážíme účast v protestních akcích, které vyhlásí ČMOS pracovníků školství v budoucnosti. Vyjadřujeme sympatie všem, kteří se snaží o zlepšení odměňování pracovníků ve školství.

Pracovníci SZŠ Turnov

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT