PODZIMNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY


  Obecné informace:

  Přihlašování proběhlo do 25. června 2024 a 26. června 2024 byla všem přihlášeným prostřednictvím systému Certis odeslána zpráva (e-mail) s přihláškou ke kontrole. V případě objevených nesrovnalostí kontaktujte školu nejpozději 2. 7. 2024.

  Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat na začátku září 2024 na určené spádové škole (Takže NE na SZŠ Turnov!!!). Pozvánka k didaktickým testům bude odeslána prostřednictvím systému Certis (e-mail) po 15. srpnu 2024, až bude znám podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma).
  Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám do 10. září 2024. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

  Zkoušky profilové části se budou moci konat v období 1. – 20. září 2024. Konkrétní termíny pro písemné a ústní části profilových zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2024.

  Vedení SZŠ Turnov

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK k umístění na DM


Období podávání přihlášek k umístění do DM na příští školní rok skončilo 15. června 2024. V této chvíli nemá smysl podávat přihlášku (muselo by být vyhlášeno druhé kolo pro podávání přihlášek na DM). Kapacita DM je naplněna resp. sestavený pořadník uchazečů o umístění není vyčerpán.

Vedení SZŠ Turnov

JAK SE ZACHOVAT V NOUZOVÝCH SITUACÍCH


V souvislosti s tragickou střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve čtvrtek 21. 12. 2023 zveřejňujeme ZDE manuál pro nouzové situace, který nám poskytl v rámci aktivace bezpečnostních a režimových opatření náměstek hejtmana LK pro oblast školství RNDr. Jiří Čeřovský.

Vedení SZŠ Turnov

Expedice DofE potřetí ... Ve dnech 13. – 14. 6. 2024 se žáci Renata Macháčková, Pavlína Adamcová, Aneta Karadžosová, Hana Klingerová, Viktorie Štysová a Jaroslav Klaban, účastníci programu Ceny vévody z Edinburghu, stali úspěšnými absolventy dobrodružné expedice v krásné lokalitě Českého ráje ... více ...
Miniexkurze do Galerie Granát Kombinace teoretické výuky se zážitky je vítaným zpestřením výuky. Proto si třída 1.OS ve středu 29. 5. 2024 udělala příjemnou procházku do Galerie Granát a téma kulturních institucí doplnila prohlídkou tohoto pro region charakteristického místa. Žáci se zde dověděli, jak se těží ... více ...
Měsíček lékařský proti rakovině ... Dne 15. 5. 2024 třída 1.ZL organizovala tradiční charitativní sbírku Český den proti rakovině, jejímž symbolem je žlutý kvítek měsíčku lékařského. Sbírka byla letos zaměřena na prevenci rakoviny prsu, která je nejčastějším druhem rakoviny u žen. Novinkou letošní sbírky byla možnost ... více ...
Návštěva partnerské školy Berufsfachschule v Nieskách (Exkurze proběhla s finanční podporou SRPŠ.)
V úterý 23. 4. jsme se se třídou 3. ZL v doprovodu vyučujících němčiny Mgr. Jitky Soukeníkové, Mgr. Romany Bílkové a třídní učitelky PhDr. Aleny Novotné vydali na cestu do Niesek, abychom navštívili naši německou partnerskou školu. Po milém přivítání nás pozvali dál, kde už pro nás bylo připravené občerstvení. Mohli jsme si nabídnout sladké pečivo, ovoce a zeleninu a samozřejmě nechyběla ani káva a čaj.
více ...
Charitativní sbírka – srdíčkový den „Život dětem“ V úterý 16. 4. 2024 se konala charitativní sbírka – jarní srdíčkový den 2024 „Život dětem“. Již od roku 2000 je posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou ... více ...
Potravinová sbírka V sobotu 13. 4. 2024 se konala v Turnově potravinová sbírka, kterou pořádalo centrum pro rodinu Náruč, což je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2000 v Turnově. Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém ... více ...
Schůzky SRPŠ a třídní schůzky Přesunutá zpráva z hlavních novinek: Zveme všechny zákonné zástupce žáků na schůzky SRPŠ a třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 18. 4. 2024 od 16.00 hodin v budově školy. Přijďte se informovat o prospěchu, docházce a chování žáků.
Vedení SZŠ Turnov
více ...
Bramborové medaile pro chlapce SZŠ Dne 24. 4. 2024 se naši chlapci zúčastnili turnaje v sálovém fotbale. Začátek byl famózní - 2 výhry. Později nám docházely baterky a chybělo také to pověstné "štěstíčko". Rozhodně jsme ... více ...
Hoši ubojovali pátý flek a dívky stříbro! Na tradičních florbalových středoškolkách, které se konají vždy v dubnu v turnovské hale, se představil také omlazený tým chlapců SZŠ Turnov. Žáci posledního ročníku již finišují směrem k maturitě, a proto probíhá přirozené střídání generací v týmu. Naši borci byli nalosováni do skupiny s GYTU, OAHŠ a SŠ Semily a čekala ... více ...
Soutěžíme … Ema Mordovancová, žákyně třídy 1.ZL, se v uplynulém týdnu jako nejlepší řešitelka školního kola dějepisné olympiády zúčastnila kola krajského, které se konalo v Liberci dne 10. 4. 2024. Tematické zaměření soutěže bylo letos ... více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT Ontex TREVOS, a. s.