HARMONOGRAM NA SRPEN 2018

Vyzýváme všechny vyjmenované žáky, aby se dostavili v určených termínech a časech k uzavření klasifikace v náhradním termínu nebo k vykonání opravné zkoušky podle ZDE zveřejněného harmonogramu.

HEZKÉ PRÁZDNINY

Přejeme všem žákům mnoho nezapomenutelných zážitků o prázdninách a načerpání nových sil do příštího školního roku. Všem kolegům, zaměstnancům a sociálním partnerům přejeme totéž při čerpání zasloužené dovolené a těšíme se na další spolupráci.

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny v době letních prázdnin jsou stanoveny na každé pondělí v době od 9.00 do 14.00 h. Protože pracovnice sekretariátu se může pohybovat po budově školy, prosíme, abyste byli trpěliví a případně zvonili opakovaně. Děkujeme.

Výchova k občanství

Síla demokracie je ve vzdělanosti obyvatel, jejich přehledu a míře důvěry vůči státním institucím, která je postavená na racionálních základech. Mnoho lidí politiku vnímá jako něco, co je mimo jejich reálný život, něco, co se jich netýká, co neovlivní. A tak je lepší to neřešit. Jenomže právě takový přístup nejvíc škodí „zdraví“ státu. Jelikož ... [číst více]

více ...
Soutěž v úpravě lůžek

Dne 8. 6. 2018 se na naší škole uskutečila tradiční soutěž v úpravě lůžek. Soutěžila třída 1.ZA ve dvou disciplínách: úprava lůžka bez nemocného a s nemocným. Ve druhém případě se hodnotila zejména komunikace s nemocným. Všichni ...

více ...
Exkurze do Terezína

Ve středu ráno 6. 6. 2018 jsme vyrazili na dějepisnou exkurzi do Terezína. Už od úterka jsme se nemohli dočkat - my ze třídy 2. ZA-SČ, 2. ZL, 1. OS plus další žáci z jiných ročníků. Po klidném nástupu do autobusu jsme se vydali vstříc novým zážitkům a informacím! [číst více]

více ...
Anketa k soutěži v PPPP

K připravované mezinárodní soutěži v poskytování předlékařské první pomoci připravili žáci a žákyně prvních ročníků návrhy plakátů a diplomů. Na vás nyní je vybrat od každého typu návrhu ten nejlepší, který bude následně použit pro propagaci soutěže a odměňování vítězů. V příloze této zprávy najdete všechny soutěžní návrhy a odkaz na příslušnou anketu.

více ...
Na dějepisné téma

Sté výročí vzniku samostatného Československa, které letos oslavujeme, si studenti SZŠ připomínají několikerým způsobem. V průběhu školního roku již zrealizovali početnou sérii plakátů reflektujících významné události československých dějin, které můžeme vidět v interiéru školy. Plakáty k létům 1933 a 1977 ... [číst více]

více ...
Návštěva partnerské školy v Nieskách

Ve dnech 17. a 18. 4. 2018 se třída 3.ZL vydala do Německa do naší partnerské zdravotnické školy v Nieskách. Naše cesta plná dobrodružství začala již ve čtvrtek ráno na vlakovém nádraží, kde jsme se dozvěděli, že náš vlak má zpoždění a tudíž ...

více ...
Veřejná zakázka

SZŠ Turnov zveřejňuje veřejnou zakázku - poptávku na nákup PC sestav do počítačové učebny. Podrobnosti poptávky naleznete ZDE.

více ...
STK druhého ročníku

Sportovně-turistický kurz všech tříd druhého ročníku se uskuteční 14. 5. - 18. 5. 2018 v rekreačním areálu Vesec pod Kozákovem. K nahlédnutí případně ke stažení zde naleznete informace a seznam potřeb a nutná potvrzení.

více ...
Testování PISA 2018

Naše škola byla ČŠI náhodně vybrána k účasti v mezinárodním projektu PISA 2018. V pondělí 23. 4. 2018 a v úterý 24. 4. 2018 budou testováni vybraní žáci naší školy (ročník narození 2002) ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti formou dvou cca hodinových testů na počítači. Následně vyplní ještě žákovský dotazník. [číst více]

více ...
Centrum pro integraci cizinců Liberec

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se žákyně třetího ročníku oboru Sociální činnost účastnily odborné exkurze v Centru pro integraci cizinců Libereckého kraje. Zřizovatelem centra je Ministerstvo vnitra ČR. Integrační centrum (dále jen IC) nabízí široké spektrum služeb pro cizince, kteří v ČR žijí legálně.

[číst více]
více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT