ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY


Na následujících odkazech zveřejňujeme postupně rámcové harmonogramy ústních maturitních zkoušek:


Vedení SZŠ Turnov

Školní projekt Obaly? Odpady!


Žáci 1. a 2. ročníků všech oborů (+ 3.OS) během března a dubna řešili zadané úkoly z problematiky nakládání s odpady. Každá třída byla rozdělena do 5 skupin a v hodinách ZSV, VYZ, BIO, EKL či CHE se snažili ve spolupráci se svými vyučujícími získat potřebné informace, které pak zpracovali formou plakátů a v hodinách ICT vytvořili prezentace. Výsledky své práce každá skupina prezentovala v rámci projektového dne.
Skupiny Běžní občané se pokusili vyznat ve třídění odpadů (druhy kontejnerů, co do nich patří či naopak nepatří). Detektivové porovnali životní cyklus skleněné a plastové láhve, pátrali jak a kde probíhá jejich recyklace. Zaměstnanci firmy zpracovávající plasty zjistili, jak taková firma funguje a jakými způsoby se plasty recyklují. Novináři poznali systém značení obalů dle materiálů a pro spolužáky z nich vytvořili pexeso. Nejradikálnější byli Ekologičtí aktivisté, kteří se snažili prosadit svůj návrh, jak se obejít bez obalů a snížit tak množství odpadů.
V průběhu projektu žáci získali nejenom nové informace o obalech a odpadech, ale rozšířili si své schopnosti a dovednosti – formulovat myšlenky a prosazovat své nápady, komunikovat a spolupracovat ve skupinách, vyjadřovat se k řešení problémů a různým způsobem zpracovat získané informace (plakát, komiks, film, článek, …. ).
Na závěr celého projektu si všichni zúčastnění mohli ověřit získané znalosti v kvízu.
Mgr. Marcela Bímová, koordinátor EVVO

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny zde 29. 4. 2022 po 12.30 h. Omlouváme se za dočasnou nedostupnost stránek, která byla zapříčiněna přetížením serveru poskytovatele. Postupujte, prosím, podle pokynů v DOPISU, kterým se na vás obrací ředitelka SZŠ Turnov. Tiskopis pro odvolání neleznete ZDE.


Na následujících odkazech je zveřejněný výsledek 1. kola přijímacího řízení:
Vedení SZŠ Turnov
NÁSTĚNKÁM ODZVONĚNO??? Během jara byl ve druhém podlaží školy (vedle ředitelny) uveden do provozu interaktivní dotykový panel od firmy ÁMOS vision. V současnosti již je plně funkční - obsahuje propojení se školním informačním systémem „ŠkolaOnline“, se školním stravovacím systémem „Strava.cz“ a samozřejmě také odkaz na školní web.
Spuštěním tohoto moderního infocentra školy jsme se ... (viz více)
více ...
Některé důležité termíny: ŘEDITELSKÉ VOLNO - žáci 1. až 3. ročníku (kromě 3.OS) mají ve dnech 12. a 13. 4. ředitelské volno (přijímací zkoušky).
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - ve čtvrtek 14. 4. mají všichni žáci prázdniny, na které navazují dny státních svátků Velký pátek 15. 4. a Velikonoční pondělí 18. 4. Výuka pokračuje od úterý 19. 4. 2022.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY SRPŠ - se konají ve čtvrtek dne 21. 4. 2022 od 16.00 h v budově školy. Zveme všechny rodiče.
ŘEDITELSKÉ VOLNO - žáci 1. až 3. ročníku mají ve dnech 2. a 3. 5. (pondělí a úterý) ředitelské volno z důvodu didaktických testů z MAT, ANJ a CJL - státní části maturitní zkoušky.
více ...
Postup do krajského kola olympiády v CJL Ze školního kola tradiční Olympiády v českém jazyce postoupily doPostup do krajského kola olympiády v CJL okresního kola, které se konalo 29. března v Semilech, dvě naše studentky: Kateřina Marešová a Petra Kopecká ze 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum. Obě zazářily ... více ...
ZÁJEZD DO ANGLIE – září 2022 Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole Turnov ve spolupráci s cestovní kanceláří KRISTOF pořádá ve dnech 18. - 25. 9. 2022 jazykově-poznávací pobyt ve Velké Británii. Navštívíme ... (viz více) více ...
Masér bez hranic na hranicích – soutěž 7. 4. 2022 Během dubna se žáci naší školy zúčastnili soutěže „Masér bez hranic na hranicích“ ve Varnsdorfu. Jednalo se o žákyně a žáka 3.MA – Lenku Zikudovou, Terezu Váňovou, Kateřinu Zdražilovou a Radovana Krále. Soutěž se skládala ze dvou etap – části praktické, kde se prezentovala technika provedení masáže a ... více ...
Putování Turnovem Jakmile nám to okolnosti umožnily, začali jsme v zájmu zkvalitnění výuky realizovat naplánované exkurze.
Prvním letošním počinem v oblasti humanitních předmětů byla prohlídka vybraných kulturních institucí Turnova. Začali jsme turnovskou synagogou, která je už více než tři sta let svědkem ... (viz více)
více ...
Prezentiáda 2022 Po dvou letech se opět žákyně naší školy účastní Prezentiády. Letos nás reprezentují žákyně z třídy 3. ZL – Marie Rejentová a Tereza Haňáková. Děvčata se svou prezentací na téma „Jak bych učil já“ postoupila do krajského kola Prezentiády 2022, které proběhne 8. 4. 2022 na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci.
Děvčatům blahopřejeme a držíme palce do krajského kola.
Dana Balochová, vyučující ICT
více ...
Matematický klokan 2022 V pátek 18. března 2022 proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan 2022. Letos se přihlásilo 20 odvážlivců (nejvíce z 3. ročníku obor Zdravotnické lyceum), v kategorii Junior (1. a 2. ročník středních škol) 9 žáků a v kategorii Student (3. a 4. ročník středních škol) 11 žáků. Nejlepší řešitelé ... (viz více) více ...
Hodina Země 2022 - připoj se!!!
Připojte se 26. března ke kampani Hodina Země 2022. Na 60 minut zhasněte všechna světla a vyberte si závazek, jak snížit svoji uhlíkovou stopu. Bližší informace najdete ZDE a ZDE.

více ...
Jak se i v dnešní těžké době „setkat s radostí“ Na všech zdravotnických školách v republice se již sedmnáctým rokem koná psychologická olympiáda. Každým rokem na jiné téma zvolené celostátní komisí psychologie. A to letošní se komisi obzvlášť povedlo. Aniž by kdo tušil, že z už tak dost složité „covidové“ doby přejdeme plynule do doby „válečné“, vybrali členové komise optimistické a milé téma ... (viz více) více ...

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011
DRŽITELKA CENY OBCE 2021 MĚSTA TURNOV
SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ ŠKOLY
Liberecký kraj Město Turnov Partners Market Turnov Život dětem, o.p.s. LINET spol. s r. o.
Autoškola JECH Sportinline NENECH TO BÝT TREVOS, a. s.