STÁLÝ ROZVRH

V sekci "Pro žáky - Rozvrhy" byl zveřejněn stálý souhrnný rozvrh pro školní rok 2014/15, ve kterém oproti zkušebnímu došlo k přesunům hodin v rámci pondělí a k některým úpravám v rozmístění tříd od učeben. Rozvrhy jednotlivých tříd budou zveřejněny v následujících dnech.

více ...
ZAHÁJENÍ ŠKOL. ROKU 2014/2015

Na SZŠ Turnov proběhlo ve slavnostnější atmosféře než obvykle. Školu poctila svojí návštěvou staturtární náměstkyně hejtmana LK pověřená řízením resortem zdravotnictví, tělovýchovy a sportu Bc. Zuzana Kocumová. Paní náměstkyně pozdravila žáky, popřála jim hodně úspěchů ve studiu a pohovořila o souvislostech mezi zdravím a sportem. Poté si prohlédla školu i celý areál s jídelnou a domovem mládeže. Zprávu o její návštěvě si můžete přečíst na stránce LK.

více ...
PODZIMNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Praktické zkoušky proběhnou ve dnech 8. a 9. září 2014. Zahájení ve 12.45 h na chirurgickém oddělení. Ústní zkoušky proběhnou ve dnech 11. a 12. září 2014. Harmonogram obou tříd naleznete zde. Vedení SZŠ

více ...
Ubytování na DM

Od září 2013 nabízíme od pondělí do pátku - v případě skupiny 30 - 45 osob i o víkendu - levné a kvalitní ubytování na domově mládeže. Vhodné pro školní akce, sportovní soustředění nebo rekreaci. Pro více informací nás kontaktujte na tel. 481 322 723 nebo e-mailu konakova@szsturnov.cz.

více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011