Nové počítače ve studovně DM Na základě četných žádostí ze strany žáků ubytovaných na DM byly do počítačové studovny instalovány 3 nové počítače s operačním systémem Windows a kancelářskou sadou Microsoft Office. Níže naleznete pár pokynů a doporučení k jejich používání: více ...
STŘEDNÍ ROKU

Děkujeme všem hlasujícím z řad žáků, díky kterým jsme v rámci LK získali 3. místo v soutěži "STŘEDNÍ ROKU 2015". Zde si můžete prohlédnout diplom.

více ...
Maturitní práce Dokument s pokyny a návody pro vypracování maturitní odborné práce byl rozšířen o sekci týkající se zpracování kazuistik (případových studií). (viz Maturitní zkoušky oboru Zdravotnické lyceum) více ...
Prodloužená klasifikace

Sděluji všem žákům s neuzavřenou klasifikací za 1. pololetí, že náhradní termín klasifikace stanovuji do konce února, tj. do 27. 2. 2015. Žák se aktivně zajímá o podmínky a formu uzavření klasifikace - termín po domluvě určí vyučující. Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy

více ...
UPOZORNĚNÍ

Ve 2. pololetí šk. roku 2014/2015 dochází k trvalé změně rozvrhu třídy 3.OS. Z důvodů zkvalitnění přípravy na závěrečnou zkoušku je ve čtvrtek přesunut SZZ do dopoledních hodin. Sledujte sekci Pro žáky, Rozvrhy.

více ...
TERMÍNY PŘIJÍMAČEK

Pro maturitní obory (ZA, ZL, SČ) se konají přijímací zkoušky na všech SŠ LK jednotně ve dnech 22. 4. 2015 (1. termín) a 23. 4. 2015 (2. termín).

Pro učební obor (OŠ) se konají přijímací zkoušky na naší školu ve dnech 23. 4. 2015 (1. termín) a 24. 4. 2015 (2. termín).

Který den se účastníte přijímacích zkoušek na dané škole vyznačte v přihlášce v kolonce "Termín přijímací zkoušky".

více ...
Ples SZŠ

V pátek 9.1.2015 úspěšně proběhl ples SZŠ Turnov, který se konal od 19:30 v KC Střelnice Turnov. Hrála skupina Futrál, večerem provázela ...

více ...
PF 2015 Děkujeme za spolupráci v roce 2014 všem partnerům, rodičům a zaměstnancům, těšíme se na její pokračování v roce 2015 a přejeme PF 2015. Vedení SZŠ Turnov. více ...
Lyžařský výcvik

Jako každoročně pořádá naše škola pro žáky 1. ročníků Lyžařský výcvikový zájezd. Letos se koná v termínu od soboty 3. 1. do soboty 10. 1. 2015 v Rokynici nad Jizerou s ubytováním na horské chatě Lovčenka. Seznam věcí a čestné prohlášení účastníků najdete v příloze tohoto sdělení.

více ...
Mikuláš V pátek 5. prosince navštívila skupinka studentů ... více ...

 

ŠKOLA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2011