Domů

Volby „nanečisto“

V úterý dne 12. prosince 2017 se naše škola zapojila do projektu organizace Člověk v tísni – Jeden svět na školách a všichni žáci Střední zdravotnické školy v Turnově si tak mohli vyzkoušet Studentské prezidentské volby.

Samotným volbám předcházela volební kampaň, kdy každá z devíti tříd, kde se vyučuje předmět ZSV (základy společenských věd), připravila informační plakát, který představil daného kandidáta. A teď si jen vybrat toho pravého!!

Volební účast byla lehce nad průměrem: 55,65 % z celkového počtu žáků školy. Všem zúčastněným voličům děkujeme! Odevzdaných hlasovacích lístků bylo 121, z toho však 24 bylo neplatných. To je velká škoda, protože snaha tu byla, ale svou roli sehrála nevědomost a nepřipravenost, jak vlastně správně provést „ten kroužek“, aby byl můj hlas platný…

A kdo by tedy měl být naším prezidentem? Na SZŠ Turnov 1. místo obsadil Michal Horáček s 23,71 % hlasů, na 2. a 3. místě skončili shodně Marek Hilšer a Miloš Zeman s 20,61 % hlasů, 4. místo pak získal Jiří Drahoš s 11,34 % hlasů.

Celkové výsledky Studentských prezidentských voleb jsou následující: 1. místo Jiří Drahoš 33,59 %, 2. místo Miloš Zeman 19,95 %, 3. místo Marek Hilšer 13,23 %. Do projektu se zapojilo 397 středních škol z celé České republiky – celkem bylo odevzdáno 43 559 platných hlasovacích lístků. V Libereckém kraji se volilo na 13 školách.

P.S.: Děkuji volební komisi ve složení Daniela Drahošová (4. ZL), Adéla Populová (3. SČ) a Aneta Jirsová (3. SČ), které dohlížely na regulérnost voleb a všem kandidátům to pečlivě spočítaly…

Mgr. Blanka Blažková