Domů

Velikonoce v „Pohodě“

Jako dobrovolnice navštěvujeme v Domově důchodců Pohoda Turnov vybrané klienty tohoto zařízení. Odměnou nám je sdílení životních zážitků a zkušeností. Naše poslední návštěva se nesla v duchu ... velikonočních zvyklostí, a proto jsme pro naše klienty upekly velikonoční medové perníčky. Ty jsme s časovým předstihem a s radostí předaly. Na oplátku jsme obdržely dárek nevyčíslitelné hodnoty - úsměv ve tvářích obdarovaných.

Za skupinu dobrovolníků

Johanka Sádková a Eliška Hegrová, třída 1. MA-SČ