Domů

VÝZVA ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Předsedkyně školské rady Šárka Červinková vyzývá rodiče nezletilých žáků (zákonné zástupce), kteří mají zájem o práci ve Školské radě, aby se jí přihlásili na e-mail cervinkova@szsturnov.cz nebo písemným prohlášením poslaným po svém dítěti. Přihlášení musí proběhnout do 18. 10. 2023, kdy se budou uzavírat kandidátní listiny.