Domů

Výchova k občanství

Síla demokracie je ve vzdělanosti obyvatel, jejich přehledu a míře důvěry vůči státním institucím, která je postavená na racionálních základech. Mnoho lidí politiku vnímá jako něco, co je mimo jejich reálný život, něco, co se jich netýká, co neovlivní. A tak je lepší to neřešit. Jenomže právě takový přístup nejvíc škodí „zdraví“ státu. Jelikož je prevence důležitá, snažíme se těmto problémům předcházet podpůrnými opatřeními v rámci předmětu základy společenských věd.

Stává se již tradicí, že žáci jezdí na exkurzi do obou komor parlamentu, a jinak to nebylo ani tento školní rok. Spojilo se příjemné s užitečným, žáci 2. OŠ, 2.ZL a 3.ZA-SČ vyrazili do Prahy v čase vánočních trhů, takže kromě selfíček se stromečkem na Staroměstském náměstí si prohlédli prostory Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Dozvěděli se podrobnosti o práci poslanců a senátorů, některé dokonce viděli na vlastní oči a ti pohotovější je stihli i zachytit svými mobilními telefony.

Posledním dílem skládačky k doplnění obrazu o reálném životě politiků pak bylo pozvání poslance Parlamentu do naší školy. Místo ve svém nabitém programu si pro nás našel Mgr. Jan Farský. 18. 6. se tak konaly dvě dvouhodinové besedy, kde se žákům snažil přiblížit svou práci a hlavně upřímně odpovídal na jejich zvídavé dotazy. Nám jako škole zalichotilo, že se cítil příjemně v naší jídelně a i oběd, který byl jeho jedinou odměnou, mu chutnal.

Akcí tohoto typu není nikdy dost, protože především skutečné zážitky lidi motivují k politické odpovědnosti a vůli ovlivňovat vlastní budoucnost.

Mgr. Svetlana Havlíčková