Domů

TRVALÁ ZMĚNA ROZVRHU NA 2. POLOLETÍ 2017/2018

Sdělujeme všem, že pro 2. pololetí (od 5.2.2018) platí upravený rozvrh. Změny se týkají především třídy 1.OS v souvislosti se zahájením výuky ODV ve čtvrtek od 10.00 do 13.00 v reálných podmínkách zdravotnického zařízení. Konkrétně dochází k těmto změnám:

* v 1.OS přesun ODV z PÁ (4. h) na ČT (4. h), přesun SOS z ČT (7. h) na ÚT (7. h), přesun ZSV z ČT (3. h) na PÁ (6. h), přesun CJL z ČT (4. h) na PÁ (5. h) a přesun SOM v PÁ z 5. h na 4. h

* v 1.MA-SČ vzájemný přesun předmětů SOM a FYZ mezi 4. a 5. h