Domů

Testování PISA 2018

Naše škola byla ČŠI náhodně vybrána k účasti v mezinárodním projektu PISA 2018. V pondělí 23. 4. 2018 a v úterý 24. 4. 2018 budou testováni vybraní žáci naší školy (ročník narození 2002) ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti formou dvou cca hodinových testů na počítači. Následně vyplní ještě žákovský dotazník.

PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA 2018 je jeho sedmým cyklem a účastní se ho více než 70 zemí. Pilotní šetření PISA 2018 se uskutečnilo od 27. 3. – 21. 4. 2017, hlavní šetření PISA probíhá nyní.

PISA

  • je největší mezinárodní vzdělávací projekt;
  • testuje patnáctileté žáky;
  • zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti;
  • testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků;
  • sbírá související informace o vzdělávací praxi v účastnických zemích.
  • Více informací o projektu PISA klikněte zde.