Domů

TAKÉ POMÁHÁME


Nezůstáváme stranou a snažíme se přispět k řešení současné mimořádné situace.

Naše pedagogické pracovnice DM se dobrovolně zapojily do služeb na tzv. TRIÁŽOVÉM VSTUPU do nemocnice.
KNL zavedla pro všechny osoby triážový vstup - speciální kontrolu (screening), bez které nebude do nemocnice vpuštěn pacient, rodinní příslušníci ani jakékoliv osoby, která pacienta na vyšetření doprovázejí. Každý den je jedna z pracovnic na vstupu do turnovské nemocnice ze zdravotnické školy.


Jiné naše pracovnice z oblasti provozních i pedagogických pracovníků se zapojily do ... šití obličejových roušek. Vyzýváme touto cestou všechny spolupracovníky, kteří mají možnost šití roušek, aby se k této aktivitě připojili.


Již jsme byli požádáni zřizovatelem o seznamy plnoletých žáků sociálních a zdravotnických oborů. Ti mohou být na základě usnesení vlády povoláni k plnění pracovní povinnosti, aby pomohli zajistit chod zdravotnických a sociálních zařízení a nahradili nemocné, vyčerpané a chybějící pracovníky pracující v těchto oblastech.


Krajský krizový štáb také zřídil e-mailový kontakt dobrovolnictvi@kraj-lbc.cz, kam se mohou hlásit všichni dobrovolníci (z řad zaměstnanců nebo plnoletých žáků), kteří by chtěli přispět svou silou i časem a pomoci ostatním skrze plnění požadavků, které má na seznamu krizový štáb (pomoc spoluobčanům s donáškou jídla, nákupem apod.). Kraj každou pomoc vřele uvítá.