Domů

Třída 3.ZL na EKO kurzu

Zpestřením školní výuky mohou být různé exkurze a zájezdy, prostě situace, kdy vyrážíme mimo budovu školy. Pro třídu 3. ZL to byl EKOLOGICKÝ KURZ, který proběhl koncem měsíce října v Hejnicích. Strávili jsme zde dva a půl dne v ekologickém centru STŘEVLIK (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje), které nám zajišťovalo vzdělávací pobytový program.

V pondělí dopoledne jsme coby cestovatelé Českých drah dojeli na místo určení v plném počtu, tzn. 13 + 1 (tou jednotkou rozuměj paní učitelku třídní). A protože jsme už znali ubytovací a návštěvní řád, program, prostě jsme základní informace měli v malíčku, konala se prohlídka pokojů. Vše čisté, nové, moderní… jo, to bude dobré. Dívkám se sice nedostávalo kyslíku (bydlely v počtu 10), situaci však pohotově řešily častým větráním. Po obědě už následoval první workshop – téma SUPERMARKET GLOBAL. Nejdříve jsme se zamysleli, jak naši spotřebu ovlivňuje značka a reklama. Potom jsme třídili obaly z jednoho konkrétního nákupu… nastudovali jsme recyklační symboly, dozvěděli jsme se, že čárový kód českého výrobku začíná trojčíslím 859. Po zhlédnutí příběhu „Colonizace“ se někteří z nás zavázali, že už nebudou pít nápoj Coca-Cola. Před večeří ještě zbyl čas na procházku po okolí a návštěvu místní dominanty – kostela Navštívení Panny Marie. Večer pak byl ve znamení společenských her (např. Aktivity).

V úterý jsme absolvovali semináře dva. První, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, nám představil odpadovou pyramidu nebo hřbitov odpadků. Někteří z nás jsou opět vysoce motivování k tomu, že budou třídit, recyklovat… Odpoledne vyvstala otázka: jaké známe ptáky?! Program LETEM PTAČÍM SVĚTEM nás prověřil jak teoreticky, tak prakticky. Vtipné zpestření představovaly jak určování ptactva na základě sluchu, tak procházka po okolí a pozorování opeřenců dalekohledy. Večer se pro velký úspěch opakuje klání ve společenských hrách.

Poslední den pobytu nás čeká aktuální téma PALMOVÝ OLEJ. Velmi výživná byla tvorba reklamního plakátu, kde jsme prokázali své výtvarné nadání. Zájemce odkazujeme na webové stránky www.stoppalmovemuoleji.cz, kde najdete spousty užitečných informací. Pro pokročilé pak google play aplikaci Víš, co kupuješ? Závěrečný filmový dokument Zelená poušť zničil naši představu, že to člověk myslí se svým životním prostředím dobře… Člověk bez kontaktu s přírodou ztrácí svou přirozenost. A teď už jen cesta domů a nějak se z toho všeho vzpamatovat… Každopádně se nám EKO kurz líbil.

Blanka Blažková a třída 3. ZL