Domů

Týden vědy - 4.ZL

Dne 8. listopadu 2018 se žáci 4. ZL vydali v rámci Týdne vědy do Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze na Heyrovského náměstí. Měli možnost zblízka vidět vědecká pracoviště a vědce při jejich práci. Během exkurze absolvovali prohlídku 5 pracovišť a laboratoří, kde se dověděli mnoho informací o polymerech, jejich vlastnostech a využití v různých oblastech. Zjistili, že polymery mohou být i vodivé a že je lze použít třeba k indikaci pohybu v místnostech či při manipulaci výrobků na policích v obchodech.

Viděli také přípravu preparátů do elektronového mikroskopu i nanostrukturu polymerních systémů. Velmi zajímavá byla laboratoř, kde se vyvíjí nové syntetické hydrogely využitelné v medicíně. Mohli si nejenom „ohmatat“ různé druhy polymerů, ale i některé z nich připravit (např. membrány, které se dají. použít pro separace plynů, elektrodialýzu či palivové články). Žáci také absolvovali přednášku ing. Babiče s názvem Molekulární obři, kde se hodně nasmáli při demonstraci vzniku polymerů radikálovou reakcí. Během přestávky mohli shlédnout film o životě významného české chemika, vynálezce kontaktních čoček a silonu, Otty Wichterle. Exkurze se všem účastníkům líbila, protože měli možnost vidět a slyšet mnoho zajímavých věcí i lidí.