Domů

STK 3. ročníků – Prackov 2023

Letošní sportovně turistický kurz (dále jen STK) se po dlouhých deštivých a chladných letech konečně vydařil. Krásné počasí v úžasném prostředí Českého ráje nahrávalo všem našim různorodým činnostem. Účast třeťáků na STK byla vcelku hojná, kurzu se zúčastnilo 64 našich studentů.
Organizačně kurz zvládnout nebyla rozhodně lehká záležitost. Tímto proto dodatečně děkuji ... svým kolegům: p. uč. Boudové, p. uč. Antušovi i p. uč. Jandíkovi, kteří se mnou a se studenty strávili celý, nebo skoro celý týden (p. uč. Jandík ve čtvrtek zajišťoval akci Středoškolský atletický pohár – takže na jeden den byl nucen odjet s atlety) a podíleli se velkou měrou na organizování celé akce. Také chci poděkovat dalším pedagogům, kteří nám na kurz přijeli vypomoci, a to hlavně třídním učitelkám p. uč. Novotné a p. uč. Šubertové, dále na čtvrteční aktivitu v první pomoci přijely p. uč. Rajmová, p. uč. Brustmanová a p. uč. Bezecná. Nesmím zapomenout ani na pana školníka, který se nám postaral o odvoz a přívoz věcí.

1. den:
Kurz začal v pondělí 18. 9. 2023 ráno v 8 h, sraz všech zúčastněných byl u školy. Společně jsme vyrazili pěšky nebo na kole směr rekreační areál Vesec (dnes již Měsíční údolí) poblíž Prackova pod známou horou Kozákov. Náš pobyt jsme započali vydatným obědem, který nám dodal dostatečnou energii k odpolednímu výšlapu na Kozákov, kde proběhla soutěž v topografii a místopisném poznávání. Cesta nebyla jednoduchá, někteří s velkým převýšením na známou horu Kozákov (744m n. m.) měli co dělat. Všichni to ale nakonec výborně zvládli a dorazili do svých chatek. Po večeři došlo k vyhodnocení soutěže a nejšikovnější topografové dostali přiděleny první body do celokurzové bodovací soutěže. Pak už následovala chvilka osobního volna, která trvala do půl jedenácté – tak jako ostatně každý den, večerka a spát.

2. den:
V úterý jsme naplánovali tři zajímavé aktivity, ale nejprve jako včera, jsme ráno u snídaně vyfasovali obědový balíček (řízek). První aktivita proběhla už od tábora. Sjezd na koloběžkách přímo z Prackova dolů na Malou Skálu byl příjemným zážitkem, protože větší půl cesty byl krásně z kopečka. Odsud náš výlet pokračoval po řece Jizeře. Rafťáci nasedli do raftů, pár kanoistů (včetně učitelů) do kánoí a vyrazilo se směr Dolánky. Bylo příjemně teplo a cesta nám utíkala rychle. Dorazili jsme k Zrcadlové koze, kde v tamní hospůdce jsme doplnili potřebné kalorie a chvilku si odpočali před závěrečnou asi nejnáročnější aktivitou a tou byla cesta zpět hezkou přírodou v plné polní do našeho chatového tábora. Po večeři další bodovací soutěž v tom, kdo zná polská slovíčka.

3. den:
Rozdělili jsme se tak jako první den na pěšáky a cyklisty. Skupinku pěšáků přijela podpořit ještě p. uč. Novotná. Obě skupinky objevovaly krásy Českého ráje, pěšáci se dostali do oblasti skalního bludiště U Kalicha a cyklisté projížděli známé Hruboskalsko. Na cestě nás provázelo tradičně hned několik úskalí. Když jsme se blížili k Troskám, Dorotka najednou nemohla šlapat, protože ji upadla šlapka, naštěstí jsme našli ten pravý klíč a šlapku opravili. Před Hrubou Skálou podobný problém, Emě nešlo šlapat, celá klika i se šlapkou vytažená. Za velkého úsilí se nám opět společně defekt podařilo opravit a jelo se opět dál. Cestou jsme ještě navštívili cukrárnu v Sedmihorkách a užili si závěrečné kilometry do našeho tábora. Někteří po výletě využili nádherného počasí a šli okusit i příjemný bazén a opalovačku.

4. den:
Ve čtvrtek dopoledne byla na programu aktivita v podávání první předlékařské pomoci. Ze školy dorazily posily (p. uč. Rajmová, Brustmanová, Šubertová a Bezecná) a hned po snídani se vše rozjelo. My tělocvikáři jsme ještě doplnili dvě stanoviště a sice o střelbu ze vzduchové zbraně na panáčky a o netradiční týmovou soutěž ve frisbee, kde šlo také hlavně o spolupráci. Po dobrém a vydatném obědě se opět soutěžilo. Asi nejatraktivnější byla soutěž v týmech v beach-přehazované, dále to byla opět střelba ze vzduchové zbraně, tentokrát na terče a také přenášení míče zavěšeném na provázcích byl úkol, který nutil žáky spolupracovat. Po večeři následovala tradiční schůzka a závěrečná noční hra na motivy spasení duše paní Klobásové (zasvěcení vědí). Došlo i k vyhlášení celotáborové soutěže a vyhodnocení kurzu.

5. den:
V pátek už jsme jen rychle sbalili, uklidili chatky a vyrazili směr Turnov.

Počasí se nám letos hodně vydařilo a i díky tomu jsme naše plánované turisticko-sportovní aktivity zvládali snadněji a většinou s úsměvem na tváři. Děkuji žákům i kolegům a doufám, že se kurz (nebo alespoň nějaká jeho část) líbila všem zúčastněným!
Více fotografií z kurzu naleznete na intranetu školy. (\\DiskStation\zadani\Fotogalerie\SPORTOVNÍ AKCE\STK 2324).

Mgr. Balcar Jan – vedoucí kurzu