Domů

STK 3. ročníků – Prackov 2022

Letošní sportovně turistický kurz (dále jen STK) byl náročný hlavně z hlediska poměrně chladného a deštivého počasí. Účast třeťáků na STK ovlivnil zájezd do Anglie pořádaný ve stejném termínu, přesto se nakonec kurzu zúčastnilo 53 žáků. Program kurzu i přes nepřízeň počasí nebyl oproti loňsku výrazně změněn. Jen tradiční soutěž v poskytování první pomoci jsme letos nezařadili, protože ... (pokračování viz více) se uskutečnila již v měsíci červnu ve škole. Organizačně kurz zvládnout nebyla rozhodně lehká záležitost. Tímto proto dodatečně děkuji svým kolegům: p. uč. Antušovi i p. uč. Jandíkovi, kteří se žáky trávili nejvíc času a podíleli velkou měrou na organizování celé akce. Také chci poděkovat dalším pedagogům, kteří nám na kurz přijeli vypomoci a to hlavně třídním učitelkám (p. uč. Plívové, p. uč. Boudové, p. uč. Marcínové, p. uč. Buchtové a také p. vychovatelce Musílkové). Nesmím zapomenout ani na pana školníka, který se nám postaral o přepravu věcí a vypomohl i s odvozem dívky, které měla neopravitelný defekt kola.

1. den:
Kurz začal v pondělí 19. 9. 2022 ráno v 8 h, sraz všech zúčastněných byl u školy. Společně jsme vyrazili pěšky nebo na kole směr rekreační areál Vesec (dnes již Měsíční údolí) poblíž Prackova pod známou horou Kozákov. Náš pobyt jsme započali vydatným obědem, který nám dodal dostatečnou energii k odpolednímu výšlapu na Kozákov, kde proběhla soutěž v topografii a místopisném poznávání. Cesta nebyla jednoduchá, někteří s velkým převýšením na známou horu Kozákov (744m n. m.) měli co dělat. Všichni to ale nakonec výborně zvládli a dorazili do svých chatek. Po večeři došlo k vyhodnocení soutěže a nejšikovnější topografové dostali přiděleny první body do celokurzové bodovací soutěže. Pak už následovala chvilka osobního volna, která trvala do půl jedenácté – tak jako ostatně každý den, večerka a spát.
2. den:
Hned ráno a vlastně i celé dopoledne plány celodenního výletu začal kazit déšť. Rozdělili jsme se stejně jako první den na pěšáky a cyklisty. Obě skupinky objevovaly krásy Českého ráje, pěšáci se dostali do oblasti skalního bludiště U Kalicha a cyklisté projížděli známé Hruboskalsko. Dvanáct odolných cyklistek na cestě provázelo hned několik úskalí. Nejprve se nám nedařilo ujet černému mraku nad námi, takže jsme stále mokli, dále defekt prasklé pneumatiky, silná migréna a nakonec dokonce i zavřená cukrárna. Přesto si myslím, že se výlet vydařil a odpoledne nás ten nahoře odměnil krásným projasněným nebem. Večer zbyla ještě energie na soutěže, a tak družstva byla nucena ještě zapřemýšlet a poskládat správná rčení dle obrázků.
3. den:
Na středu byly naplánovány tři zajímavé aktivity, ale nejprve jsme u snídaně vyfasovali obědový balíček (včera řízek, dnes sekaná). První aktivita proběhla už od tábora. Sjezd na koloběžkách přímo z Prackova dolů na Malou Skálu byl příjemným zážitkem, protože větší půlka cesty byla krásně z kopečka. Odsud náš výlet pokračoval po řece Jizeře. Rafťáci nasedli do raftů, pár kanoistů (hlavně učitelé) do kánoí a vyrazilo se směr Dolánky. Opět si myslím příjemná změna a další zpestření výletu, tedy až na ten déšť na začátku. Dorazili jsme k Zrcadlové koze, kde v tamní hospůdce jsme doplnili potřebné kalorie a chvilku si odpočali před závěrečnou asi nejnáročnější aktivitou a tou byla cesta zpět hezkou přírodou v plné polní do našeho chatového tábora. Po večeři další bodovací soutěž v tom, kdo zná polská slovíčka.
4. den:
Ve čtvrtek dopoledne byl na programu tradičně obávaný orientační běh. Oběd jsem pro jistotu posunul až na 13h. Tradičně se někdo ztratí a kdyby měl být ještě bez oběda? Skupinky týmů si vylosovaly pořadí, ve kterém vyběhly do terénu nad Klokočskými skalami. Připravili jsme pro ně 6 záludných kontrol, které měly co nejrychleji oběhnout dle mapy. Některé týmy se nám vrátily již za 37 minut a skutečně všechny kontroly našly, některé týmy bohužel měly co dělat, aby vůbec ten posunutý oběd stihly. Nevadí, všichni se nakonec našli a ve zdraví přežili. Odpoledne si studenti mohli vyzkoušet řadu aktivit, z nichž čtyři se započítávaly také do táborové soutěže. Šlo o střelbu ze vzduchové zbraně do terčů, spolupráce v přenášení míče zavěšeném na provázcích, znalosti ze zdravovědy, badminton přes síť a o netradiční míčové sporty jako frisbee, speed badminton aj. Po večeři následovala tradiční schůzka a závěrečná noční hra na motivy spasení duše paní Klobásové (zasvěcení vědí). Došlo i k vyhlášení celotáborové soutěže a vyhodnocení kurzu.
5. den:
V pátek už jsme jen rychle sbalili, uklidili chatky a vyrazili směr Turnov.
Počasí nás sice docela trápilo, bylo chladno a mnohdy i deštivo, ale všechno jsme nakonec zvládli! Děkuji žákům i kolegům a doufám, že se kurz (nebo alespoň nějaký jeho kus) líbil všem zúčastněným! Fotografie z kurzu naleznete na intranetu (složka zadání/fotogalerie). Zde malá ochutnávka.

vedoucí kurzu Jan Balcar