Domů

Stavíme a vylepšujeme!

Ani během koronavirové krize nezahálíme a když nemůžeme normálně učit, alespoň budujeme. Na domově mládeže probíhá velká stavební akce - zateplení fasády včetně rekonstrukce rozvodů a pláště v jídelně. Naproti domovu mládeže jsme po několikaletém boji ... s byrokracií mohli vykácet přestárlé a přerostlé túje, které svým stínem vytvářely ubytovaným na severní straně trvale ponurou atmosféru. U opraveného plotu nahrazujeme odstraněný živý plot novou modernější výsadbou. Doufáme, že do konce prázdnin bude všechno hotové a nový školní rok zahájíme bez koronaviru, v komfortnějších podmínkách a příjemnějším prostředí.