Domů

"státní" MATURITNÍ ZKOUŠKY

MŠMT ČR v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určilo sdělením č. j. MSMT-490/2023-1 časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období roku 2023. Ze sdělení vybíráme část přílohy č. 8, která se týká žáků SZŠ Turnov.
Pro zobrazení klikni na obrázek. Všichni žáci, kterých se didaktické testy týkají, obdrželi osobní pozvánku s těmito informacemi (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) vygenerovanou ze systému Certis.