Domů

Srdíčkový den v Turnově

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 se uskutečnila tradiční charitativní akce Srdíčkový den. Tuto sbírku pořádá nezisková organizace Život dětem. Letos se podzimní sbírky chopil 2. ročník oboru Praktická sestra. Během dne nabízeli žáci a žákyně ... po Turnově ke koupi drobné předměty.
Výtěžek sbírky je použit na nákup zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, dále na ozdravné a rehabilitační pobyty pro vážně nemocné děti, které jsou odkázané na domácí péči svých rodičů. Finance jsou také použity na nákup potřebného vybavení na dětské oddělení v nemocnicích, stacionářích a v dalších zařízeních, která pečují o nemocné a postižené děti v celé v České republice.
Všem dárcům děkujeme.

třídní učitelka Mgr. Jana Brustmannová