Domů

SRDÍČKOVÝ DEN

Dne 27.3. 2019 se na naší škole uskutečnil "Srdíčkový den", veřejná sbírka, kterou každoročně pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem. Organizace sbírky se ujala třída 1.MA-SČ. Vybrané peníze jsou určeny ... na pomoc těžce handicapovaným dětem, na nákup kompenzačních pomůcek, invalidních vozíčků a na úhradu rehabilitačních a ozdravných pobytů pro tyto děti.

Děkuji žákům 1.MA-SČ za realizaci akce.

Lucie Ferencová, třídní učitelka