Domů

Soutěž v PPP

V pátek 23. června se v areálu SZŠ Turnov opět po roce konala mezinárodní soutěž v poskytování předlékařské první pomoci, která byla finančně podpořena Městem Turnov. A že letos mezinárodní opravdu byla! Kromě studentů a studentek naší školy se jí již tradičně zúčastnila dvě družstva z německé partnerské školy v Nieskách a tento rok se do soutěže zapojilo také... jedno družstvo zahraničních studentů původem z Indie a Malajsie.

Celkem se mezi jednotlivými stanovišti pohybovalo 10 týmů, které měly za úkol co nejlépe zvládnout různé modelové situace, např. teroristický útok, přepadení v parku nebo překotný porod. Soutěžící se ze všech sil snažili správně ošetřit raněné, což v některých případech nebylo vůbec jednoduché - například rodička v šoku s těžkými ztrátami krve vytrvale křičící na ošetřující tým, aby zachránil její čerstvě narozené dítě bez známek života, a k tomu ještě alergický záchvat přítomné kamarádky – to by nebyla jednoduchá situace ani pro ostřílené záchranáře.

Vítězným týmem, který od hodnotitelů získal nejvíce bodů a dokázal nejlépe aplikovat znalosti týkající se poskytování první pomoci, se nakonec staly studentky třídy 3.ZA-SČ (Lucie Hoření, Anna Reichelová a Nikola Buryánková), na druhém místě skončilo družstvo B z Niesek a třetí místo obsadila indicko - malajská hlídka.

Všem účastníkům soutěže gratulujeme k dosaženým výsledkům! Zároveň děkujeme hodnotitelům za spravedlivé bodování, maskérům a figurantům za někdy až mrazivě reálné ztvárnění modelových situací, i všem ostatním, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě a úspěšné realizaci celé akce!