Domů

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DM - ZRUŠENO


Z důvodu omezení shromažďování uvnitř i venku na maximálně 6 osob je ZRUŠENO slavnostní znovuotevření DM, které mělo proběhnout 19. 10. 2020 ve 14 hodin po realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže - Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.října 1390, příspěvková organizace“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009316).
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.