Domů

Slavili jsme výročí vzniku ČSR

Tak jako na mnoha místech celé naší země i na naší škole jsme si v pátek 26. října připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky.

Žákyně a žáci jednotlivých ročníků si připravili tematické bloky, které prezentovali na shromáždění tříd ve třech skupinách. Jednalo se o témata „Jak se žilo před 100 lety“, „Historie ošetřovatelství“ a „Poselství příštím generacím“. Někteří přišli ustrojení v národních barvách, někteří oblékli dobové uniformy. Prostory školy ozdobily výtvarné projektové práce k tomuto výročí. Pohoštění se symbolickým lipovým čajem připravili pod vedením vychovatelek žáci DM.

Vyvrcholením celého programu pak byl společný zpěv československé hymny a dalších písní v podání školního pěveckého minisboru z druhého ročníku oboru sociální činnost a zasazení lípy "Republika" u domova mládeže. Do kořenů nově zasazeného stromku byla vložena nádobka s poselstvím budoucím generacím, několika mincemi a výtiskem aktuálního čísla regionálních novin „Turnovsko v akci“.

Doufáme, že schránka v zemi vydrží a její obsah potěší po letech náhodného nálezce.

Mgr. Věra Nováková