Domů

Setkání s vévodou z Edinburghu

Minulý týden navštívil Českou republiku Jeho královská výsost, vévoda z Edinburghu, princ Edward. Přijel na pozvání Jiřího Zrůsta, předsedy správní rady Mezinárodní ceny ... vévody z Edinburghu (DofE) a výkonného ředitele české pobočky DofE Tomáše Vokáče.

Během třídenní návštěvy měl opravdu nabitý program. Setkal se s prezidentem Petrem Pavlem, s nímž se bavil o možnostech neformálního vzdělávání. Zasadil 100. strom v Aleji prince Philipa ve Vestci u Prahy a dokončil tak lipovou alej, kterou organizace DofE vysázela u příležitosti nedožitých narozenin prince Phillipa, zakladatele DofE. Vévoda také podpořil mladé a talentované lidi, kteří jsou aktivními účastníky programu DofE, a ocenil je zlatými medailemi.

Svou návštěvu zakončil v jednom z pražských DofE center, v Hobby Centru v Praze 4 – Braníku. Zde se setkal nejenom s mladými lidmi, účastníky programu DofE, ale a jejich vedoucími. A právě na tento den - 25. 5. 2023 - jsme měly i my tu čest přijmout pozvání. V úzkém kruhu pedagogů jsme byly vévodou osobně osloveny a naše společná konverzace probíhala ve velmi milé a neformální atmosféře. Na závěr nám princ Edward popřál mnoho radosti a vytrvalosti v naší práci.

Chtěly bychom tímto poděkovat za pozvání a možnost strávit velmi příjemné dopoledne ve společnosti těch, kterým záleží na smysluplné činnosti dnešní mládeže.

Kamila Panušková, Alena Novotná - vedoucí DofE na SZŠ Turnov