Domů

Putování Turnovem

Jakmile nám to okolnosti umožnily, začali jsme v zájmu zkvalitnění výuky realizovat naplánované exkurze.
Prvním letošním počinem v oblasti humanitních předmětů byla prohlídka vybraných kulturních institucí Turnova. Začali jsme turnovskou synagogou, která je už více než tři sta let svědkem ... (viz více) mnohdy dramatických historických událostí a dějinných zvratů. Pokračovali jsme na židovském hřbitově, krčícím se dnes vedle hlavního tahu městem, jehož minulost však sahá až do počátku 17. století.Putování po významných místech města jsme ukončili v Galerii Granát, kde si žáci prohlédli expozici unikátního českého granátu, sledovali ukázku výroby originálních šperků a někteří i našli vzácné kameny do své mineralogické sbírky.
Miniexkurze se uskutečnila za účelem prohloubení a propojení vědomostí, které žáci získali v hodinách dějepisu a základů společenských věd.

PhDr. Svetlana Havlíčková, PhDr. Mgr. Eleonora Tehníková