Domů

PSY olympiáda na téma „Jak jsem překonal sám sebe“ – školní kolo

Ve středu 8. 2. 2023 se na naší škole pořádalo školní kolo psychologické olympiády. Každoroční akce se opět vydařila, neboť všechny předložené práce žáků a žákyň třetích ročníků, resp. i jedné žákyně druhého ročníku, byly osobní zpovědí každého z nich. Vyučující psychologie tak měly možnost ... číst různé pohledy na toto pro některé žáky a žákyně velmi citlivé téma.
Děkujeme všem žákům a žákyním za jejich ochotu sdílet své zážitky spojené s překonáváním sám sebe.

Z množství odevzdaných prací bylo nominováno pět z nich, které byly prezentovány právě v rámci školního kola před odbornou porotou. Všichni soutěžící předvedli vynikající výkony, ať už se jednalo o samotný projev před porotou, kreativitu při tvorbě prezentace či obsah samotného příběhu „Jak jsem překonal sám sebe“. První místo obsadila žákyně třídy 2.MA-SČ Radka Jiroušková a druhé místo získala žákyně třídy 3.PS Kateřina Burešová, které postupují do regionálního kola psychologické olympiády. Regionální kolo soutěže se koná 16. 3. 2023 v Rumburku. Přejeme děvčatům úspěch a věříme, že mají šanci obhájit loňské první místo pro naši školu.
Ostatním soutěžícím, kterými byli Jakub Richter (3.ZL), Valérie Kaslová (3.ZL) a Pavlína Hotková (3.ZL), děkujeme za jejich účast. Samozřejmě patří velké poděkování i naší odborné porotě – Mgr. P. Doubravovi, Mgr. K. Panuškové a Mgr. H. Kučerové.

Renata Šubertová, vyučující psychologie