Domů

Projekt KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

Naše škola se zapojila do projektu "Kraje pro bezpečný internet".

Cílem projektu je upozorňovat žáky na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

Do projektu jsou zapojeny všechny třídy prvních až třetích ročníků, které mají předmět ICT. Žáci se projektu věnují ve svých vyučovacích hodinách ICT. Na webových stránkách www.kpbi.cz si prostudují e-learningové kurzy a zhlédnou krátká videa. Následně vyplní soutěžní kvíz, který obsahuje 20 otázek. Kdo zodpoví správně všech dvacet otázek, získá diplom o absolvování vědomostního kvízu. Potěšující je, že většina žáků diplom získala.

Dana Balochová, vyučující ICT