Domů

PROBĚHLY DIPLOMOVÉ SLAVNOSTI

Absolventky oborů zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent se konečně dočkaly! Ve dnech 24. května (ZL) a 31. května (ZA) proběhly diplomové slavnosti, při kterých byla třídními učitelkami slavnostně předána maturitní vysvědčení. S krásnou růží přišla maturantkám osobně pogratulovat zakladatelka moderního ošetřovatelství Florence Nightingalová (žákyně oblečená v dobovém kostýmu). Na konec promluvila ve verších za studentky Michaela Weiglová, z jejíhož projevu vyjímáme:

„Děkujeme třídní, která s námi všechno zvládla

a i v těžkých chvílích klidem vždycky vládla.

Rodinám, přátelům i blízkým bychom teď rády poděkovaly,

Za trpělivost a podporu, kterou nám věnovali.

Závěrem bych si moc přála,

aby nás práce sestry u srdce hřála.“

K přání se připojujeme a blahopřejeme k úspěšnému ukončení studia!