Domů

Proběhlo 2. kolo studentských voleb

V dnech 18. - 19. 1. jsme byli jednou ze 17 škol v rámci Libereckého kraje a jednou z 350 škol v celé České republice, které pokračovaly v projektu "Jednoho světa na školách" a zorganizovaly druhé kolo studentských prezidentských voleb.
Navzdory nevlídným ... povětrnostním podmínkám, které způsobily sněhovou kalamitu a zkomplikovaly dojíždějícím cestu do školy, akce proběhla hladce.
Poděkování patří Tomášovi Maršíkovi ze 4. ZL, který své zkušenosti z prvního kola přenesl do kola druhého a taky třem dobrovolníkům z 1. PS, kteří flexibilně nahradili chybějící tři členy volebního týmu. Děkujeme též všem studentům, kteří se do voleb zapojili a svým hlasem podpořili svého favorita a v neposlední řadě kolegyni Ing. Petře Buchtové, která opět graficky zpracovala výsledky voleb.
PhDr. Svetlana Havlíčková