Domů

Potvrzení spolupráce se SZŠ v Topoľčanech

Pracovní cestu do SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanech jsme uskutečnili v termínu 9. - 13. 11. 2017. Hlavní cíl služební návštěvy týkající se konkrétního plánování možností společné spolupráce a partnerství při realizaci evropských projektů (Erasmus + nebo Visegrádský fond) a záměr zapojit novou partnerskou školu do soutěže v předlékařské první pomoci, kterou každoročně pořádá SZŠ Turnov, byl splněn. Na Slovensku jsme se setkali s nadšením a ochotou spolupracovat i s velmi vstřícným přijetím ze strany vedení školy a kolegů – pedagogů.

Na církevní SZŠ sv. Vincenta de Paul, jejímž zřizovatelem je Diecézní školský úřad v Nitre, studuje v současné době celkem 300 žáků v oborech zdravotnický asistent a masér. Škola ve stávající nabídce studijních oborů poskytuje také možnost ročního externího studia oboru sanitář pro absolventy s již ukončeným odborným středoškolským vzděláním a dvouletého večerního nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou. Zajímavostí je, že zdravotničtí asistenti absolvují ve 3. ročníku odbornou praxi také v zařízeních pro sociální činnost a absolvent daného oboru se profesně uplatňuje ve všech odvětvích zdravotnické a sociální péče s možností pracovat v ošetřovatelském týmu. SZŠ sv. Vincenta de Paul se v současné době dělí o prostory budovy s gymnáziem, jehož poslední absolventi opustí školní lavice v roce 2018. Budova školy je situována v klidné části města Topoľčan a nachází se v ní vedle standardních tříd také 8 odborných učeben. Z nich 3 slouží pro výuku ošetřovatelství, zbylé pak pro výuku dalších odborných předmětů (PP, PSY, ICT ad.) V prvním podlaží se nachází také kaple. Škola vlastní laboratoř a tělocvičnu, ale nemá vlastní domov mládeže. Studenti využívají možnosti internátního ubytování na jiných domovech mládeže ve městě. Vedle učitelů s odborným a všeobecným zaměřením zde vyučují i 4 lékaři.

Věříme, že společně vytčené vzdělávací cíle a aktivity se nám v budoucnu podaří úspěšně realizovat a česko-slovenská spolupráce ´půjde´ ve šlépějích již tradiční, mnohaleté a kvalitní spolupráce s partnerskými školami Medizinische Berufsfachschule v německých Nieskách a Zespol skól Ekonomiczno – Turystycznych v polské Jelení Hoře.

PhDr. Mgr. Eleonora Tehníková, Mgr. Svetlana Havlíčková