Domů

PODĚKOVÁNÍ

Místní skupina Českého červeného kříže by ráda poděkovala všem, kteří nejsou lhostejní k druhým a neváhají pomoci lidem v těžké životní situaci.
Na půdě školy se ... (viz více) v týdnu od 7. března 2022 uskutečnilo hned několik charitativních akcí. Třída 4. ZL (spolu s třídní učitelkou) připravila vynikající svačinkový bufet pro spolužáky a učitele. Další akcí byl prodej stužek v barvách ukrajinské vlajky, který zajistily studentky Viktorie Štysová z 1.MA-SČ a Daniela Popdyakunyk z 1.PS. Celkem se za tyto akce podařilo vybrat úžasných 15 123,- Kč. Tato částka byla zaslána na finanční sbírku Českého červeného kříže.
Chtěli bychom vyjádřit obdiv všem zúčastněným za jejich činnost.
Místní skupina ČČK Turnov