Domů

Přihlášení k maturitní zkoušce - JARO 2020

Vyzýváme všechny bývalé žáky, kteří chtějí konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2020, aby se dostavili do školy nejpozději do pondělí 2. 12. 2019 k podání přihlášky. Bez podání přihlášky do tohoto data nelze v jarním termínu přistoupit k maturitní zkoušce. Vedení SZŠ Turnov