Domů

Předvánoční exkurze do Parlamentu ČR

(Exkurze proběhla s finanční podporou z rozpočtu SRPŠ.)
Stává se již tradicí, že v adventním čase vyrážíme do Prahy, abychom spojili příjemné s užitečným, tedy navštívili Parlament České republiky a vychutnali si atmosféru předvánoční Prahy. Už v první československé ústavě z roku 1920 představoval moc zákonodárnou dvoukomorový parlament, a tak cítíme potřebu ... navštívit komory obě, pochopit a porovnat jejich specifika a roli ve fungování státu. Hlavním cílem exkurze je probudit v žácích zájem o věci veřejné a vztah k odpovědnému a aktivnímu občanství.

V pondělí 11. prosince na tuto exkurzi vyrazily třídy 2.PS a 2.ZL. V Poslanecké sněmovně právě probíhala aktivita Mezinárodní pražský model OSN (International Prague model UN), konaný pod záštitou předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Třída 2. PS si díky tomu mohla z balkónu nad jednacím sálem poslechnout část jejího projevu v angličtině. Třída 2. ZL měla pro změnu štěstí v Senátu, potkala prvního místopředsedu Senátu PČR Jiřího Drahoše, který se s žáky vyfotil a prohodil pár slov. Ještě téhož dne se naše fotografie octla na jeho Facebooku, jelikož jeho pohotový asistent stihl pořídit také jedno foto. Kdo by se taky nechtěl pochlubit fotkou s žákyněmi a žáky turnovské zdrávky…

O týden později exkurzi absolvovaly třídy 2.MA-SČ, 1.OS a 2.OS. Ty měly ještě větší štěstí, během absolvování bezpečnostní prohlídky před vstupem do Poslanecké sněmovny potkaly její předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou osobně a v kuloárech pohovořily s první místopředsedkyní Sněmovny Věrou Kovářovou. Krátce na to se v Senátu pozdravily s jeho předsedou Milošem Vystrčilem.

Na žádné pořádné exkurzi nesmí chybět dostatečně dlouhý rozchod a počasí naštěstí schválilo naši objednávku na slunné dny. Účastníci tak měli dostatečný prostor se občerstvit a užít si alespoň chvilku dle svých představ.
Exkurze do obou komor Parlamentu České republiky jsou součástí výuky předmětu základy společenských věd a v rámci rozvíjení mezipředmětových vztahů se přirozeně prolínají s dějepisem. My jsme si je ještě obohatili o estetický zážitek z předvánoční atmosféry hlavního města. Příjemným bonusem je fakt, že pro studenty je tato akce zcela zdarma, vstup do institucí se neplatí a doprava objednaným autobusem byla hrazena z rozpočtu SRPŠ.

PhDr. Svetlana Havlíčková