Domů

Přednáška pro budoucí praktické sestry

Ve středu 17. 1. 2024 zavítal do naší školy primář Oddělení dětské hematologie a biochemie FN Brno MUDr. Jan Blatný, PhD. Žákyně 3. a 4. ročníku oboru Praktická sestra mohly hlouběji nahlédnout do problematiky hematologie. MUDr. Blatný přiblížil historii oboru, ale zejména současné ... léčebné trendy v medicíně, které souvisí s léčbou krvácivých onemocnění. Vzhledem k tomu, že MUDr. Blatný je i ředitelem Komplexního hemofilického centra, byla řeč zejména o hemofilii. Děvčata se během poutavého výkladu mohla ptát na konkrétní informace, které je zajímaly.

Obě přednášky proběhly v příznivé atmosféře a určitě si žákyně, stejně jako přítomné odborné učitelky, odnesly nové informace z problematiky oboru hematologie.
Děkujeme tímto MUDr. Janu Blatnému, PhD. za jeho ochotu přijet a zcela zadarmo strávit 4 hodiny s našimi žákyněmi.

Mgr. Renata Šubertová, odborná učitelka