Domů

Odborná exkurze ve FN HK

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 se třída 2.PS rozjela do FN HK, kde strávila pohodový den a zároveň si prohloubila své praktické dovednosti. Dívky se seznámily s péčí o pacienty na oddělení následné intenzivní péče. Mohly si vyzkoušet práci s plicním ... ventilátorem, samy na sobě si zkusily neinvazivní plicní ventilaci, napojení na monitor fyziologických funkcí a měření krevního tlaku, pulzu a EKG křivku. Zážitkem byla i možnost zkusit nabití a výboj defibrilátoru. A to je jen malý výčet toho, co žákyně viděly a samy si prakticky vyzkoušely.
Velké poděkování patří zdravotní sestře z oddělení NIP, paní M. Struhařové, která se nám věnovala společně s vrchní sestrou tohoto oddělení, a díky které jsme mohly tuto návštěvu zrealizovat. Rozhodně tato exkurze předčila naše očekávání a věříme, že na tuto spolupráci navážeme i v příštím školním roce (např. již nabídnutým workshopem o bazální stimulaci).

Renata Šubertová, třídní učitelka