Domů

Odborná exkurze žákyň 3. ročníku oboru Sociální činnost

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 navštívily žákyně třetího ročníku oboru Sociální činnost občanské sdružení Advaita v Liberci. Zařízením nás provedla vedoucí ambulantních služeb Mgr. Eva Kopecká. Cílovou skupinou sdružení Advaita jsou klienti s různým typem závislosti (drogová, alkoholová závislost, závislost na mobilních telefonech, závislost na počítači, facebooku atd.). Po krátké prohlídce prostor, určených pro ambulantní služby a pro rodinnou terapii, nám vedoucí terapeutické komunity Advaita vyprávěla o životě klientů v terapeutické komunitě, která se zaměřuje na léčbu látkových závislostí. Advaita má svoji pobočku nově také v Turnově a to v budově Domu s pečovatelskou službou v Žižkově ulici.